Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
REKLAM USTALARI 1
Reklamı ve reklamcılığı anlamanın pek çok yolu var. Bu yollardan birisi de yaşamımızın artık ayrılmaz bir parçası olan reklamları yaratanları, yani reklamın ustalarını anlamaktan geçiyor. Çünkü çağdaş reklamcılık, toplumu ve bireyi derinden etkileyen pek çok gelişmenin yanı sıra biraz da bu ustaların etkisiyle şekillendi. Reklam ustaları, kimi zaman reklamın ne olduğunu kimi zaman da reklamın artık ne olmaması gerektiğini anlamaya, anlatmaya çalıştı. Reklam Ustaları 1, reklamcılığı reklamı yaratanlar ve bu yaratım sürecini yönetenler bağlamında anlatmaya çalışan bir kitap. Ancak Reklam Ustaları 1’den yola çıkarak aynı zamanda 19. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın başlarına ...

18.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞINDAN SEÇMELER: BESİN ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk yemeklerinin aslına sadık kalınarak hazırlanması, sunumunun yapılması, toplumun her kesiminde bulunan insanlara tanıtılması ve unutulmasının önlenmesi; kültürel ve geleneksel değerlerin korunmasında son derece etkilidir.Dünyanın ilk üç mutfağı arasında yer alan Türk mutfağının başka kültürlere de tanıtımı ve yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Ulusal ve uluslararası alanda Türk Mutfak kültürünü tanıtan kitaplar, broşürler, dergiler ve bilimsel çalışmalar hazırlanması ve yaygınlaştırılmanda fayda vardır. Bu nedenlerle özenle hazırlanan kitap sadece öğrenciler için değil Türk ve Dünya Mutfaklarına ilgi duyan, alana gönül ve emek veren herkese katkı sağlayacak nitelikte ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DIŞ TİCARET POLİTİKALARI
Dış ticaret konusu, genellikle uluslararası iktisat kitaplarında ve daha çok uluslararası iktisat kuramlarına dayalı olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada, dış ticaret politikaları uluslararası iktisat biliminin teorik altyapısına dayandırılmış olmakla birlikte daha geniş olarak dış ticaret politikalarına yönelik uygulamalar ile teori ve uygulama arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece dış ticaret politikaları, uluslararası iktisat kitaplarının geniş hacmi içinde bir bölüm olmaktan kurtarılmak suretiyle daha kolay anlaşılması amaçlanmıştır. Kitabın, birçok fakülte, yüksek lisans programları ve meslek yüksekokullarında verilen dersler için temel kaynak olacağı ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
Dış ticaretin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, ülkelerin dış ticaretlerini geliştirme yönünde işletmelerine destek oldukları ve gerekli ortamı sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Bu bağlamda, dış ticaretin işleyişinin ve işlem tekniklerinin, yani dış ticaretin ilk aşamasından son aşamasına kadar ne tür uygulamalarla gerçekleştirildiğinin bilinmesi önemli olmaktadır. Bu sayede ihracat ve ithalat faaliyetleri daha güvenli bir biçimde gerçekleştirilecek, taraflar arasında meydana gelebilecek hukuki ihtilaflara işin başından itibaren meydan verilmemiş olacaktır. Ayrıca dış ticaretin işlem tekniklerinin bilinmesi, alım-satımın daha kısa zamanda ve daha düşük işlem maliyetleriyle ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Konaklama İşletmelerinde ÖNBÜRO
Bu kitap çalışmasında farklı bir uygulama olarak ülke içinde ve dışında oldukça yaygın olarak kullanılan ELECTRA Otel Yönetim Yazılımları, ÖN BÜRO Paket Program Uygulaması kullanma kılavuzu “Bölüm 10”’da bulunmaktadır. Ayrıca bu programın DEMO uygulaması linki Bölüm 10’un ilk sayfasında bulunmaktadır. Okuyucu bu link kanalıyla demo programı indirerek uygulama kılavuzu ile kullanma olanağına sahip olmaktadır.  Bu kitap çalışmasında ön büro uygulamaları ile ilgili olarak teorik ve uygulamayı aynı anda bir arada bulmak mümkün olmaktadır.Bu kitap çalışması hem akademik birikimi hem de sektörle ilgili uygulamalarla ilgili birikimi bir araya getirerek güncel ve geleceği de öngörmeyi ...

19.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKASI
Uluslararası turizmde ülkeler, bölgele ve destinasyonlar arasındaki rekabet giderek artmaktadı. Sert rekabet ortamında turistlerin beklentilerini karşılayacak özellik ve kalitede ürünler oluşturmak, uluslararası piyasada rekabet edebilmek için etkili ve tutarlı turistik ürün politikaları izlemek gerekmektedir. Çeşitli turistik mal ve hizmetler ile diğer mal ve hizmetlerin bileşiminden oluşan turistik ürünün oluşturulması ve turizm piyasasında varlığını sürüdürebilmesi; talebi yaratacak ve destekleyecek turistik ürün/ürünlerin doğru saptanmasına, çekicilik, yararlılık ve kolay ulaşılabilirlik özelliklerinin olmasına bağlıdır. Dört bölüm ve on dokuz alt bölümden oluşan bu kitap, 19 ...

16.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ – 2014
Bilimsel/akademik dergiler bilim dünyasında bilginin dolaşımını sağlayan kılcal damarlardır. Bu kılcal damarlar üretilen bilimsel bilgiyi Bilgi Nehri’ne taşırlar. Bilgi üretimi insanoğlu ile yaşıttır. İnsanoğlunun ilk dönemlerinde bilginin paylaşımı çeşitli simgelerle, seslerle insandan insana, nesilden nesile, değişerek ve dönüşerek aktarılırken, yazının icadı ile birlikte sistemli ve düzenli bir şekil aldı. Bilgi Nehri, esas itibariyle yazının icadıyla büyümeye, derinleşmeye, daha uzak mesafelere ve çağlara erişmeye başladı. Eski Hint, Mısır, Pers ve sonrasında Yunan Uygarlığı dönemlerinde Bilgi Nehri tarihte ilk kez olağanüstü bir şekilde büyümeye başladı. Bilgi Nehri, bilgiyi ...

45.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
GENEL İŞLETME İLKELER VE İŞLEVLER
Yazarlar: Prof. Dr. Yılmaz Ürper / Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk / Prof. Dr. Necdet Sağlam / Doç. Dr. Nurcan Turan / Doç. Dr. Serap Benligiray / Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktalİşletme bölümlerinde genel işletme, işletmeciliğe giriş, işletme fonksiyonları ya da işlevleri, işletmecilik bilgisi gibi farklı adlarla anılan dersler, öğrenciyi daha sonra alacağı bölüm dersleri için hazırlayan, işletme eğitiminin genel bir resmini çizen, öğrencinin işletmelerde yerine getirilen işleri ve işlevleri anlayabileceği, alanla da ilk kez tanışacağı derslerdir. Genellikle işletme bölümleri dışında iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği gibi bölümlerde de öğrenciler işletmecilik kavramlarıyla ...

32.40 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER VE YEREL SİYASET
Tarihsel süreçte güçlü bir merkeziyetçi geleneğe ve atanmış elitlerin egemenliğine sahne olan Türkiye’de, küreselleşmenin oluşturduğu dalgalar ve etkiler oldukça açık biçimde gözlenmekte ve hissedilmektedir. 1980 sonrasında ve özellikle de 2000’li yıllarda yapılan pek çok reform bu dalgaları ve etkileri karşılama çabası olarak anlaşılabilir. Yine Türkiye’de yerel yönetimler, son yıllarda köklü bir reforma sahne olan, çokça tartışılan ve öne çıkan bir konu başlığı haline gelmiştir. Bu bakımdan bu eser, bir yandan yerel yönetimler kitaplarının bilindik içeriğini yeni bir bakış açısı ve güncel eğilimler çerçevesinde ele alırken, diğer yandan da değerlendirmelerine yerel siyasete ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÇOCUK GELİNLER: EVCİLİKTEN EVLİLİĞE
"... Evliliğin ne dolduğunu bilmiyordum, Düğün gününde hani Arabaya bindik sen ne yapıyorsun Dediler görüşürüz diyorum. Eve gideceğiz dedim, onlar da yok Dediler. Senin Evin aRtık Baska Yerde Dediler. Ben de Olmaz diyerek ağlamaya başladım ... Eve Gittik. Dolaba saklandım ... "Çocuk evlilikler Yeni Bir Olgu DEĞİLDİR. Önceleri de Vardi, simdi de var. Fakat iletişimin firmware rolüyle Daha FAZLA görünür hale geldiler. Yani Çocuk evliliklerden Daha FAZLA Haberdar olabiliyoruz. Bu çalışmanın amacı ve Haberdar oldugumuz met evliliklere maruz Kalan çocukların hikâyelerini dinlemek anlamaya Çalışmak onlari ziyaretinde, becerebilirsek biraz da Konuya Dair farkındalık yaratmaktır.Çalışmanın tarafından ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi

DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Sepetim
 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır