Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
YENİ BAŞLAYANLAR VE KURUM SINAVLARINA HAZIRLANANLAR İÇİN MİKROEKONOMİK ANALİZE GİRİŞ
Ekonomi, soysal bilimler içinde öğrenimi oldukça zor alanlardan biri. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle kapsam alanı çok geniş, bu yüzden de asgari düzeyde bir ekonomi bilgisine sahip olmak için, tarihten, politikadan, felsefeden, matematikten, maliyeden ve daha pek çok bilimden haberdar olmak gerekiyor. Nihayetinde ekonominin inceleme alanı toplumların maddi devamlılığını sağlayan üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkileri. Maddi hayat sürekli bir devinim içerisinde olduğundan bunu inceleyen ekonomi bilimiyle uğraşanlar da buna ayak uydurmak zorunda. Bunun için de sürekli olarak fikri takip içinde olmak adeta bir kural. Diğer taraftan hep söylene geldiği üzere, bir sosyal bilim olarak ekonominin deney yapma ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Konaklama ve Beslenme İşletmelerinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi veya en aza indirilebilmesi için iş güvenliği kültürünün yerleşmesi önemli bir unsurdur. Bana bir şey olmaz düşüncesinden uzaklaşılmalı ve gerekli önlemler alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda başarı ancak tüm tarafların ortak değerleri benimsemesi, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri ile elde edilebilir. İşverenlerin, çalışanların ve devletin aynı bakış açısı ile iş sağlığı ve güvenliği alanında beraber hareket etmeleri zorunludur. Bu taraflardan herhangi biri üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirmediği durumda iş kazası ya da meslek hastalığı kaçınılmaz ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Başarılı İnsan İlişkilerinde SORULARIN GİZLİ DİLİ
Doğru soruyu soramadığımızda doğru cevaba da ulaşamayız. Voltaire'in dediği gibi "değerimiz cevaplarımızda değil sorduğumuz sorularda saklıdır." Ünlü Antropolog C. Levi-Strauss'un ileri sürdüğü üzere, "akıllı insan doğru cevapları veren değil, doğru soruları sorandır."Korku, sorumluluk uyumluluk, merak, heyecan, nefret, mükemmelliyetçilik, panik, öfke ürperme, duygusal denge, açıklık, suçlayıcılık, eleştiricilik, bağlılık, hor görme, dışa dönüklük, gurur ve yaranma gibi duygularımız soru sormamıza nasıl yansır, nasıl etki altında bırakır?Bu kitap, psikolojik denge ve mutluluğa ulaşmanız için sormanızın sizin için iyi olacağını düşündüğüm bir dizi soruları ve cevapları ...

24.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Okumayı, Yazmayı, Öğretmeyi, Öğrenmeyi, Bilmeyi ve Araştırmayı Biliyor Muyuz?: YÖNTEMBİLİM
YÖNTEMBİLİMİ daha da kısa olarak şöyle özetleyebiliriz:YÖNTEMBİLİM’in anahtar kelimesi “NASIL” kelimesidir. Buna göre, YÖNTEMBİLİM’in içeriğini (kapsamını) şu 6 (altı) soru ile özetleyebiliriz:1) Nasıl okuyorsunuz, nasıl okumalısınız?2) Nasıl yazıyorsunuz, nasıl yazmalısınız?3) Nasıl öğretiyorsunuz, nasıl öğretmelisiniz?4) Nasıl öğreniyorsunuz, nasıl öğrenmelisiniz?5) Nasıl biliyorsunuz, nasıl bilmelisiniz?6) Nasıl araştırıyorsunuz, nasıl araştırmalısınız?İşte elinizdeki bu kitapta, yukarıdaki 6 sorunun ikinci kısımları yanıtlanmıştır. Şöyle: Nasıl okumalısınız, nasıl yazmalısınız, nasıl öğretmelisiniz, nasıl öğrenmelisiniz, nasıl bilmelisiniz ve ...

27.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL DAVRANIŞ [Örgütlerde İnsan İlişkileri ve Yönetsel Davranış Yöntemleri]
Yazarın kamuda 15 yıl yöneticilik, 5 yıl yönetim danışmanlığı, 12 yıl akademik kurumlarda öğretim görevliliği bilgi ve birikimi sonucunda hazırlanmıştır. Kitabın amacı, kamuda ve özel kesimde çalışan tüm yöneticilerin ve yönetici adaylarının insan ilişkilerini, davranış biçimlerini ve yönetim becerilerini geliştirmek; örgütleri etkili ve verimli olarak yönetmelerini ve başarılı olmalarını sağlamak; ayrıca üniversitelerde (siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, özellikle kamu yönetimi bölümlerinde) okuyan öğrencilere yönetimsel bilgi ve beceriler kazandırmak; onları iş hayatına ve yönetim pozisyonlarına hazırlamaktır. Bu açıdan, Örgütsel ve Yönetsel ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
BULUT BİLİŞİM: Temel Konular ve Amazon Web Services (AWS)
Internet teknolojisi objektif bir açıdan değerlendirildiğinde; söz konusu bu teknolojinin ortaya çıkışında ve etkili bir şekilde gelişmesinde donanımsal ve yazılımsal ilerlemelerin anahtar bir rol oynadığı hemen anlaşılmaktadır. Donanımsal ve yazılımsal süreçler daha detaylı incelendiğinde ise, bu süreçler arasında değişken yapıda bir dengenin var olduğu görülmektedir. Söz konusu bu dengeyi, gerçekleştirilen yeni buluşlar ve ortaya çıkan yeni gelişmeler – iyileştirmeler kapsamında inceleyebileceğimiz gibi, ortaya çıkan yeni donanımsal ve yazılımsal yaklaşımların birbirleriyle olan etkileşimlerine de bağlamamız gerekmektedir. Bu durum; üzerinde daha fazla düşünüldüğünde, insanoğlunun ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
YAŞAM BECERİLERİ
Yaşam Becerileri bir ders olarak üniversitelerimizin sosyal alanda öğretim yapan birçok biriminde ve özellikle Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinde okutulmaktadır. Uzun yıllardan beri üniversite yaşamında bulunan öğretim elemanları olarak, öğrencilerimizin, hemen her zaman kaynak sıkıntısı yaşadıklarının yakın tanıkları olduk. Öte yandan, gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşam bir yandan kolaylaşmakta ama aynı zamanda bir o kadar da karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle her gün daha karmaşık hale gelen yaşamı kolaylıkla yaşayabilmek için, birey, yaşı, cinsiyeti, eğitimi ne olur ise olsun kendisini sürekli yenilemek zorundadır. Bu kitap, hem bireylere kendilerini yenilemelerine ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TEMEL HUKUK
Temel Hukuk dersi başta iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki tüm fakülte ve yüksekokullarda ve ilgili tüm meslek yüksekokullarında okutulan önemli derslerdendir. Dersin amacı; dersi alan öğrencilere temel düzeyde hukuk bilgisi sunarak sonraki yıllarda alacakları diğer derslere hukuki bir zemin oluşturmaktır. Dersi alan öğrenciler, hayatın her alanında önemli bir yeri olan hukuk bilgisi konusunda genel kültüre sahip olacaklardır. Ek olarak elinizdeki kitap, özellikle evrensel hukukun temel ilkeleri konusunda öğrencilerde belirli bir bilinç oluşturulmayı da hedeflemiştir.

17.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRKÇE AĞLAYAN KÖPEK! (Belçika’dan Memleket Tadında Pazar Yazıları)
Avrupalı Türk’ün  hayatı hep yarımdır. Bir yarısı anavatanına diğer yarısı  doyduğu vatanına aittir. Bu yüzdendir ki hem terketmek zorunda kaldığı  hem  de göçtüğü vatanında hep diğer yarısını özler. Göçtüğü ülkede yabancı, terketmek zorunda kaldığı ülkesinde “Alamancı” olmuştur. Erdinç Utku ”Türkçe Ağlayan Köpek!” kitabında bu yarım kalmışlığı çıplak hüznü ve kendine özgü mizahı ile yansıtırken,   Avrupalı Türk’ün arada kalmışlığını, ne oralı ne de buralı olamamasını, iki farklı ülkenin melez vatandaşlığını Belçika Türk Toplumu özelinde  ilginç gözlemleri ile okuyucuya sunuyor. Kitap bir taraftan Avrupalı Türk’ün ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL DEĞERLEME REHBERİ
Günümüzde işletme çevrelerinde meydana gelen büyük değişiklikler, yönetim işlevlerinin ve tekniklerinin zaman zaman tekrar sorgulanmasına veya çok değişik boyutlar kazanmasına neden olmaktadır. Kuşkusuz bu işlevlerden birisi de iç denetimdir. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Hileli Finansal Raporlama sorunları son 20 yıl içerisinde, iç kontrol ve iç denetim kavramlarının tekrar ele alınmasını ve yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir.Çalışmamız bu nedenlerle iç denetimin ve iç kontrolün bu değişen boyutlarını açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca, çalışmada Ülkemizin önde gelen 500 büyük sanayii işletmesinin iç kontrol yapıları ve iç denetim ile iç kontrol ilişkileri üzerine bir araştırma ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı BilgiSepetim 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır