Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
TÜRKÇE AĞLAYAN KÖPEK! (Belçika’dan Memleket Tadında Pazar Yazıları)
Avrupalı Türk’ün  hayatı hep yarımdır. Bir yarısı anavatanına diğer yarısı  doyduğu vatanına aittir. Bu yüzdendir ki hem terketmek zorunda kaldığı  hem  de göçtüğü vatanında hep diğer yarısını özler. Göçtüğü ülkede yabancı, terketmek zorunda kaldığı ülkesinde “Alamancı” olmuştur. Erdinç Utku ”Türkçe Ağlayan Köpek!” kitabında bu yarım kalmışlığı çıplak hüznü ve kendine özgü mizahı ile yansıtırken,   Avrupalı Türk’ün arada kalmışlığını, ne oralı ne de buralı olamamasını, iki farklı ülkenin melez vatandaşlığını Belçika Türk Toplumu özelinde  ilginç gözlemleri ile okuyucuya sunuyor. Kitap bir taraftan Avrupalı Türk’ün ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL DEĞERLEME REHBERİ
Günümüzde işletme çevrelerinde meydana gelen büyük değişiklikler, yönetim işlevlerinin ve tekniklerinin zaman zaman tekrar sorgulanmasına veya çok değişik boyutlar kazanmasına neden olmaktadır. Kuşkusuz bu işlevlerden birisi de iç denetimdir. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Hileli Finansal Raporlama sorunları son 20 yıl içerisinde, iç kontrol ve iç denetim kavramlarının tekrar ele alınmasını ve yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir.Çalışmamız bu nedenlerle iç denetimin ve iç kontrolün bu değişen boyutlarını açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca, çalışmada Ülkemizin önde gelen 500 büyük sanayii işletmesinin iç kontrol yapıları ve iç denetim ile iç kontrol ilişkileri üzerine bir araştırma ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
BOZCAADA DESTİNASYONU
Turizmi sevmek insanları sevmek gibidir. İnsanlar nasıl kırılgansa turizm de öğledir. Devamlı ilgi ve sevgi ister sizden narin bir sevgili gibi. Yalnız bıraktığınızda hemen küser size. İşte bu turizm sevgisi bende de oluştu ve uzun zaman kaldığım Bozcaada ile ilgili bu kitabı yazmak geldi aklıma. Böylece hem turizm hakkında hem de Bozcaada hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlama şansı elime geçecekti. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümde turizm içinde geçen destinasyon kavramından bahsedilmiştir. İkinci bölüm de ise Bozcaada’daki destinasyon unsurlarından ve atmosfer kavramından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise Bozcaada’ya gelen yerli turistlerin atmosfer algılamalarına ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÇOCUKLUK ÇAĞI APRAKSİSİ İÇİN KONUŞMA TERAPİSİ EL KİTABI
3 Takım: 214 RENKLİ KART İLE BİRLİKTEÇocukluk Çağı Apraksisi (ÇÇA) çoğu ailenin Dil ve Konuşma Terapisti’ne gittikten sonra duyduğu bir terimdir. Ebeveynler, çocuklarının gelişimi normal olmasına rağmen kendisini ifade etmede zorluk çektiğini gördükten sonra bir uzmana başvururlar. Terapist gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra sorunun ismini koyar ve ilk olarak  terapi sıklığının öneminden bahseder. Terapi sıklığı ne kadar fazla olursa çocuğun apraksik konuşmasındaki düzelmeler de o oranda olur. Bu nedenle terapilerin evde de egzersizlerle desteklenmesi konuşmanın gelişimini hızlandıracaktır. Konuşmada gecikme ve/veya konuşmanın anlaşılamamasıyla ortaya çıkan Çocukluk ...

300.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
SPOR PSİKOLOJİSİ
Spor psikolojisinin, gerek bir spor bilimi olarak, gerekse bir psikoloji dalı olarak önemi artmaktadır. Bunda sporun kitlelere yayılması kadar, bilimsel gelişmeler ve spora yüklenen anlamlar da etkili olmuştur. Böyle bir fırsat olumlu biçimde topluma yansıtılmak zorundadır. Bunun için devletin sporla ilgili düzenlemeler yapması, topluma sporun değerlerinin ve niteliklerinin anlatılarak benimsetilmesi, yerel yönetimlerin daha etkin olması, spor psikologlarının sayısının ve niteliğinin artırılması uygun olacaktır.Bu kitap her ne kadar bir ders kitabı içeriğinde olsa da, spor ve spor psikolojisiyle ilgilenen herkese yardımcı olması, spor kültürünün geliştirilmesine katkı yapması amaçlanmıştır. Önceki ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Heceden Hikayeye Konuşma Sesi Bozuklukları TERAPİ ALIŞTIRMA KİTABI
Bu kitap konuşma sesleriyle ilgili bozukluk yaşamakta olan çocuklara ve yetişkinlere yönelik hazırlanmıştır. Problem olan ses veya seslerin üretimi bir dil ve konuşma terapisti tarafından öğretildikten sonra kitapta yer alan kelime listeleri, sözcük öbekleri ve cümleler gerek terapistle, gerek ebeveyn ve öğretmenlerle gerekse bireyin kendisi tarafından pratik yapılması için kullanılabilir.Kitap Türkçe Alfabe’de yer alan tüm ünsüz seslerden oluşmakta ve içeriğinde hedef sesin kelime başında, ortasında ve sonunda bulunduğu kelime listeleri, sözcük öbekleri, cümleler ve hedef sesin sıklıkla kullanıldığı hikayeler yer almaktadır. Kitapta yer alan kelimeler seçilirken seslerin birbiri ile etkileşimine ...

70.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR
Bu kitabın yazılmasındaki amaç, turizm endüstrisi içinde yer alan ve gelecekte de yer alması muhtemel girişimci ve tüm alt, orta ve üst kademe yöneticilere, turizm işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir. Bunun yanında, yarının işletme yöneticileri olacak turizm eğitimi alan ve turizm işletmeciliğine ilgi duyan üniversite öğrencilerinin turizm işletmeciliği alanında yararlanabilecekleri bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır. Ayrıca, bu kitabın turizm işletmeleri yöneticileri ve çalışanlarının, girişimcilerin ve turizm işletmeciliğiyle ilgilenen diğer araştırmacıların turizm işletmeciliğinde temel kavramlar ve uygulamaları takip etmeleri açısından ...

16.20 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Değişik Perspektifleriyle TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
Uluslararası turizm talebindeki bu yoğunluk ve çok değişken talep profili, kuşkusuz rekabet- yoğun özellikli turizm arzında da hızlı bir artışı beraberinde getirmektedir. Ancak bu hızlı büyüme, bölgelerin sosyo-ekonomik, kültürel ve hatta ekolojik yapılarında da bir dizi olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir. İşte bu kitapta, hammaddesi doğal kaynaklar, öznesi insan olan turizm endüstrisindeki hızlı büyümenin, doğa-insan-bina dengesi de dikkate alınarak önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Kısacası turizmde sağlıklı büyümenin, bölgesel kalkınmayı da sağlıklı etkileyeceği, böylelikle turizm-tarım-sanayi üçlüsünün birbirlerinin alternatifi değil, bütünleyeni olarak bölgesel ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Teknolojik gelişme ile birlikte finansal işlemlerin sayısı artmış, ekonomik birimler arasındaki risk ve fon transferi finansal araçların çeşitliliğini arttırmıştır. Bu kitapta, finansal sistem, finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal araçlar ve finansal teknikler anlatılmıştır. Birinci bölümde finansal piyasaların tarihsel gelişimi özetlenmiştir. İkinci bölümde finansal sistem ve ekonomik büyüme anlatılmıştır. Üçüncü bölümde finansal piyasalarda risk konusu incelenerek finansal risk terminolojisi incelenmiştir. Dördüncü bölüm Borsa İstanbul, ticari bankalar, merkez bankası, özel finans kurumları, yatırım ve kalkınma bankaları ve sermaye piyasası aracılarını ele almaktadır. ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
KÖYLÜ TİYATROSU GELENEĞİ VE FORUM TİYATRO BİR MODEL OLARAK JANA SANSKRİTİ
Kitabın ilk bolumunde, Köylü Tiyatrosu geleneği başlığı Altında köy Seyirlik oyunlarımızın kaynağına İlişkin kuramlar Hakkında Genel Bir Bilgilendirme yapıp, geleneğin Ritüeli Özellikleri, ziyaretinde Bolluk büyü törenleriyle Olan ilişkisini açıkladım. Seyirlik Oyunların dramatik Özellikleri İçinde ettik yer'de alan Temel çatışmaları örneklendirirken Geleneksel Tiyatro şemsiyesi Altında Köylü Tiyatrosu geleneği Ile Halk Tiyatrosu geleneğimizin karşılaştırmasını yaptım. Köylü Tiyatrosu geleneğimizin kaynağı, Temel Özellikleri, gelişimi ziyaretinde caya ulastigi Durumu genel çerçeveden ele aldığım bu ilk Bölümde, Köylü Tiyatrosu geleneği Üzerine Çevredeki birkaç kaygılara da ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı BilgiSepetim 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır