Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ, İlkeler ve Örnekler
Yenilik bir kısır döngü ya da heves olarak görülmemeli. Özellikle sürekli bir değişimin yaşandığı, tüketici beklenti ve isteklerinin farklılaştığı, insan kaynaklarının daha önemli hale geldiği otel işletmelerinde yenilik uygulamaları çıkılacak yolda son durak değil, yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir.Turizmde yenilikçiliğin her zaman öncüsü olan otel işletmeleri, bazı zorluklarla karşılaşsa da sektöre önemli bir rol model konumundadır. Bu kitap, turizm sektöründe yenilik yönetimi konusunun otel işletmeciliği kapsamında incelenmesiyle öne sürülen savı desteklemektedir. Ancak, bu durum turizm sektörünün diğer unsurlarını göz ardı edemez. Bu nedenle yenilik yönetimi konusunu ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZMDE ALTERNATİF “EKOLOJİK TURİZM - DOĞA TURİZMİ, KIRSAL TURİZM - YAYLA TURİZMİ”
Değişen turizm anlayışının ve değişen yaşam koşulların bir sonucu olarak gündeme gelen alternatif turizm; aynı zamanda alt başlıkları olan kırsal turizm, eko turizm, doğa turizmi ve yayla turizmi hızla gelişen ve tercih edilen bir turizm çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöresel kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımak isteyen turistlerin, geleneksel özelliklerini ve geleneksel yaşam biçimlerini korumaları sebebiyle kırsal alanları tercih etmeleri ve tatillerini bu alanlarda geçirmeleri, kırsal bölgelerin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaları bir gerçektir.Türkiye, Turizm açısından önemli turistik değerlere sahip bir ülkedir. Öncelikle, doğal, tarihsel, kültürel çevre ...

32.40 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ, İŞYERİNDE MOBBİNG ve MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
Bu çalışma, örgütsel davranış alanına katkıda bulunmak amacıyla, lider-üye etkileşimi, işyerinde mobbing ve mesleki tükenmişlik konularına odaklanmıştır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu teorik bilgiler ve uygulama sonuçları, yöneticilerin birlikte çalıştığı insanların ve grupların davranışlarını daha iyi anlamasına ve sonuçlarını kestirerek başarılı adımlar atmasına yardımcı olacaktır.Bu kitapta, lider-üye etkileşimi, işyerinde mobbing ve mesleki tükenmişlik konularının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla, ilk olarak liderlik ve motivasyon konuları ele alınmıştır. Daha sonra lider-üye etkileşimi, mobbing ve tükenmişlik ile ilgili teorik bilgilere ve bunların bazı ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EGZERSİZLERİ Sesleri Çalıştırmadan Öğretmek Mümkün Mü?
Bu kitapta, dil ve konuşma problemi olan bireylerin bu problemleriyle nasıl başa çıkabilecekleri, bu baş etmenin pratik yöntemlerinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, uygulamalı verilere dayandırılarak anlatılmaktadır.Konuşma bozukluklarının sağaltımı amacıyla hazırlanan bu kitap psikologlar, psikoloji bölüm öğrencileri, psikolojik danışmanlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölüm öğrencileri, özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenliği bölümü öğrencileri, odyologlar ve odyoloji bölüm öğrencileri, dil ve konuşma terapistleri ve bu alanda çocukları için eğitim alan aileler ve bu ailelerin çocuklarının yararlanması hedeflenerek pratik değeri olan uyugulamalı verilere dayandırılarak ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
Bu kitap, turizm işletmeleri yöneticileri ve öğrencilerine işletmecilik faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde iki temel fayda sağlayabilecektir. Bunlardan birincisi, turizm işletmeleri için belirsizlik ve karmaşaya neden olan dinamik koşulların neler olduğunu, bu koşullarla baş etmek için geliştirmek durumunda oldukları sistemin nasıl kurulacağını ve sistemin nasıl işletilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İkincisi ise rekabetçi stratejilerin neler olduğu ve geliştirilecek stratejilerin rekabet gücünün artırılmasıyla olan ilişkileri, uygulama modelleri, teknikleri ve araçlarının turizm açısından değerlendirmesini kapsamaktadır. Böylece yönetici ve öğrenciler, ...

19.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
REKLAM USTALARI 1
Reklamı ve reklamcılığı anlamanın pek çok yolu var. Bu yollardan birisi de yaşamımızın artık ayrılmaz bir parçası olan reklamları yaratanları, yani reklamın ustalarını anlamaktan geçiyor. Çünkü çağdaş reklamcılık, toplumu ve bireyi derinden etkileyen pek çok gelişmenin yanı sıra biraz da bu ustaların etkisiyle şekillendi. Reklam ustaları, kimi zaman reklamın ne olduğunu kimi zaman da reklamın artık ne olmaması gerektiğini anlamaya, anlatmaya çalıştı. Reklam Ustaları 1, reklamcılığı reklamı yaratanlar ve bu yaratım sürecini yönetenler bağlamında anlatmaya çalışan bir kitap. Ancak Reklam Ustaları 1’den yola çıkarak aynı zamanda 19. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın başlarına ...

18.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞINDAN SEÇMELER: BESİN ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk yemeklerinin aslına sadık kalınarak hazırlanması, sunumunun yapılması, toplumun her kesiminde bulunan insanlara tanıtılması ve unutulmasının önlenmesi; kültürel ve geleneksel değerlerin korunmasında son derece etkilidir.Dünyanın ilk üç mutfağı arasında yer alan Türk mutfağının başka kültürlere de tanıtımı ve yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Ulusal ve uluslararası alanda Türk Mutfak kültürünü tanıtan kitaplar, broşürler, dergiler ve bilimsel çalışmalar hazırlanması ve yaygınlaştırılmanda fayda vardır. Bu nedenlerle özenle hazırlanan kitap sadece öğrenciler için değil Türk ve Dünya Mutfaklarına ilgi duyan, alana gönül ve emek veren herkese katkı sağlayacak nitelikte ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DIŞ TİCARET POLİTİKALARI
Dış ticaret konusu, genellikle uluslararası iktisat kitaplarında ve daha çok uluslararası iktisat kuramlarına dayalı olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada, dış ticaret politikaları uluslararası iktisat biliminin teorik altyapısına dayandırılmış olmakla birlikte daha geniş olarak dış ticaret politikalarına yönelik uygulamalar ile teori ve uygulama arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece dış ticaret politikaları, uluslararası iktisat kitaplarının geniş hacmi içinde bir bölüm olmaktan kurtarılmak suretiyle daha kolay anlaşılması amaçlanmıştır. Kitabın, birçok fakülte, yüksek lisans programları ve meslek yüksekokullarında verilen dersler için temel kaynak olacağı ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
Dış ticaretin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, ülkelerin dış ticaretlerini geliştirme yönünde işletmelerine destek oldukları ve gerekli ortamı sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Bu bağlamda, dış ticaretin işleyişinin ve işlem tekniklerinin, yani dış ticaretin ilk aşamasından son aşamasına kadar ne tür uygulamalarla gerçekleştirildiğinin bilinmesi önemli olmaktadır. Bu sayede ihracat ve ithalat faaliyetleri daha güvenli bir biçimde gerçekleştirilecek, taraflar arasında meydana gelebilecek hukuki ihtilaflara işin başından itibaren meydan verilmemiş olacaktır. Ayrıca dış ticaretin işlem tekniklerinin bilinmesi, alım-satımın daha kısa zamanda ve daha düşük işlem maliyetleriyle ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Konaklama İşletmelerinde ÖNBÜRO
Bu kitap çalışmasında farklı bir uygulama olarak ülke içinde ve dışında oldukça yaygın olarak kullanılan ELECTRA Otel Yönetim Yazılımları, ÖN BÜRO Paket Program Uygulaması kullanma kılavuzu “Bölüm 10”’da bulunmaktadır. Ayrıca bu programın DEMO uygulaması linki Bölüm 10’un ilk sayfasında bulunmaktadır. Okuyucu bu link kanalıyla demo programı indirerek uygulama kılavuzu ile kullanma olanağına sahip olmaktadır.  Bu kitap çalışmasında ön büro uygulamaları ile ilgili olarak teorik ve uygulamayı aynı anda bir arada bulmak mümkün olmaktadır.Bu kitap çalışması hem akademik birikimi hem de sektörle ilgili uygulamalarla ilgili birikimi bir araya getirerek güncel ve geleceği de öngörmeyi ...

19.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi

DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Sepetim
 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır