Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Teknolojik gelişme ile birlikte finansal işlemlerin sayısı artmış, ekonomik birimler arasındaki risk ve fon transferi finansal araçların çeşitliliğini arttırmıştır. Bu kitapta, finansal sistem, finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal araçlar ve finansal teknikler anlatılmıştır. Birinci bölümde finansal piyasaların tarihsel gelişimi özetlenmiştir. İkinci bölümde finansal sistem ve ekonomik büyüme anlatılmıştır. Üçüncü bölümde finansal piyasalarda risk konusu incelenerek finansal risk terminolojisi incelenmiştir. Dördüncü bölüm Borsa İstanbul, ticari bankalar, merkez bankası, özel finans kurumları, yatırım ve kalkınma bankaları ve sermaye piyasası aracılarını ele almaktadır. ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
KÖYLÜ TİYATROSU GELENEĞİ VE FORUM TİYATRO BİR MODEL OLARAK JANA SANSKRİTİ
Kitabın ilk bolumunde, Köylü Tiyatrosu geleneği başlığı Altında köy Seyirlik oyunlarımızın kaynağına İlişkin kuramlar Hakkında Genel Bir Bilgilendirme yapıp, geleneğin Ritüeli Özellikleri, ziyaretinde Bolluk büyü törenleriyle Olan ilişkisini açıkladım. Seyirlik Oyunların dramatik Özellikleri İçinde ettik yer'de alan Temel çatışmaları örneklendirirken Geleneksel Tiyatro şemsiyesi Altında Köylü Tiyatrosu geleneği Ile Halk Tiyatrosu geleneğimizin karşılaştırmasını yaptım. Köylü Tiyatrosu geleneğimizin kaynağı, Temel Özellikleri, gelişimi ziyaretinde caya ulastigi Durumu genel çerçeveden ele aldığım bu ilk Bölümde, Köylü Tiyatrosu geleneği Üzerine Çevredeki birkaç kaygılara da ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRKİYE VE DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ (MEDİKAL TURİZM)
Kitabın birinci bölümünde; medikal turizm ve sağlık turizmine ilişkin temel kavramlara yer verilmektedir. Sağlık kavramı; sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak iyi olma hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi ise insanı rahatlatan, stresle başa çıkmasını sağlayan ve doğal olarak memnuniyetle sonuçlanan turizm etkinlikleri olarak nitelendirilmektedir. Sağlık turizminin esas amacı daha iyi bir sağlık hali için tedavi arayışı olarak görülebilir. Kitabın ikinci bölümünde medikal turizm kavramının tanımına yer verilmektedir. Sağlık turizmi kavramının özellikleri, ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik boyutta incelenmektedir. Bununla birlikte dil, iletişim, nitelikli çalışan eksiği, ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ VE DENETİMİ
Finansal tablolardaki bilginin öngörülebilirliği, geleceğin tahmin edilmesi için bir temel olarak görülmektedir. Çünkü tahmin, işletmelerin değişen koşullara uyumunu kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan gerçeğe uygun değerin, bilginin öngörülebilirliği ve güvenilirliği açısından daha açık olduğu düşünülmektedir. Ancak, karar alıcılara daha doğru bilgiler sunulmasını sağlamakla birlikte, aktif bir piyasanın bulunmadığı durumlarda yapılan tahminler belirsizliği ve subjektifliği de beraberinde getirmektedir. Bu durum, gerçeğe uygun değer ile değerlenmiş muhasebe unsurlarının denetimini de etkilemektedir. Belirsizliğin ve subjektifliğin fazla olması, hem bağımsız denetim sürecini zorlaştırmakta, ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÖRNEKLERLE VERİ ANALİZİ SPSS UYGULAMALI (Veri CD'si ile Birlikte)
Teknoloji ile birlikte verilerin büyüklüğü hızla artmaktadır. Kıyasıya rekabetin olduğu alanlarda, mevcut verilerin analiz edilerek yorumlanması, araştırmacı ve bunu yapan kuruluşların bir adım öne çıkmasına olanak tanıyarak rekabet üstünlüğünü ellerinde tutmasını sağlamaktadır. Bu yüzden verilerin analizi ve yorumlanması günümüzde her geçen gün önemini arttırmaktadır. SPSS Paket Programı da uygulamadaki kolaylığı ve geniş istatistik analiz yelpazesi ile Sosyal Bilimler alanında kullanımı oldukça yaygın bir programdır.Bu kitapta, araştırmacı ve/veya öğrencilerin, sosyal bilimler alanından geldiği ve belirli bir istatistik altyapısı olduğu varsayılarak konular ele alınmıştır. ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ
Küreselleşmenin kriz biçiminde en fazla etkisini gösterdiği sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Globalleşen dünyada özellikle uluslararası bir aktivite olan turizm her türlü olaydan etkilenmekte ve bu da sektöre yansımaktadır. Turizmin ve küreselleşmenin, uluslararası boyutu nedeniyle krizleri kolayca taşıyıcı etkisi bulunmaktadır.Turizm arzının inelastik bir yapıya sahip olması da krizin sektöre olan etkilerini daha önemli bir hale getirmektedir. Örneğin Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz süresince bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen pekçok turist, seyahatlerini iptal etmiş ve tatil planlarını benzer özelliklere sahip başka ülkelere yapmıştır. Başka bir örnek olarak Mısır’da yaşanan ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR
Günümüzde insan kaynağının değerini en güzel ifade eden kavram “entelektüel sermaye”dir. İnsanın değerli bir varlık olduğunu ve yönetilmesinde de birçok bileşenin göz önüne alınmasını gerektirdiğini benimseyen örgütler, daha verimli ama bununla birlikte daha fazla iş tatminli çalışanlara sahip olabilmek için birçok yöntem geliştirmişlerdir. Çalışanların adil muamele gördükleri, örgüt içinde mümkün olan en özerk şekilde çalışabildikleri, kendilerini o örgütün vatandaşı olarak kabul ettikleri, örgüt ve yöneticilerinden destek gördükleri ve emeklerinin de göz ardı edilmediği bir örgüt yapısını oluşturabilmek kuşkusuz sağlıklı bir çalışma yaşamını beraberinde ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
UYGULAMALI ÇEVİRİBİLİM
Babil Kulesi efsanesine göre, Tanrıya ulaşmak için Babil Kulesini inşaa eden ve tek dil konuşan insanlar bu kulenin yapımı sırasında dil ortaklığını kaybetmekle cezalandırılmış ve tek dil çatısı altında toplanan insanlar birden fazla dile sahip olarak, iletişim kuramayacak hale gelmişlerdir. Bu nedenle çeviri zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüzde ise, özellikle internet teknolojisinin keşfiyle insanlar farklı dilleri konuşsalar da yeniden bir araya gelmişler ve birbirlerine o kadar yakınlaşmışlardır ki adeta küresel bir köy alanı ortaya çıkmıştır. Elbette çoğu birey halen aynı dili konuşamamaktadır ancak çok dillilik ülküsü artık bir ceza olmaktan çıkıp bir ödül haline gelmiştir. ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA
Kitabın birinci bölümünde, pazar bölümlendirme ile ilgili temel kavramlar ele alınmaktadır. İkinci bölümde, otel işletmelerinde pazar bölümlendirme ve önemi üzerinde durularak, otel işletmelerinde pazar bölümlendirme değişkenleri ayrıntılı olarak incelenmekte ve turizm alan yazında bulunan bölümlendirme yaklaşımlarına da değinilmiştir. Üçüncü bölümde, otel işletmelerinde hedef pazarların ne şekilde seçilebileceğine ilişkin bilgiler ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde ise, otel işletmelerinin konumlandırma stratejileri hakkında bilgi verilmektedir. Dolayısıyla kitap, sadece lisans ve lisansüstü öğrencilerine değil aynı zamanda otel işletmelerinde pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
hayat = pazarlama
Pazarlamanın diğer bilim dallarından ayrıldığı noktalardan birisi de uygulama ile teorinin çok hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor olmasıdır. Hatta zaman zaman uygulamanın önden gittiği ve teorinin de uygulamanın peşinden geldiği görülmektedir.Bilim dünyasının bu kadar hızlı değiştiği yaşadığımız yüzyılda akademik hayatın içinde olan bizler de hızlı bir şekilde bu değişim ve gelişime adapte olmak zorundayız. Bunun için de yapmamız gerekenlerden bir tanesi de içinde yaşadığımız toplumu iyi gözlemlemeli ve toplumda meydana gelen değişim ve gelişimleri iyi bir şekilde yakından takip etmeliyiz.Bunun için yapmamız gerekenlerden birisinin de toplumla iç içe olmak gerektiğini düşünmekteyim. ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı BilgiSepetim 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır