Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
TURİZM İŞLETMELERİNDE ALTERNATİF PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
Günümüzde turizm işletmelerinin ürettiği ürünler internette en fazla satılan ürünlerin başında gelmektedir. Tüm dünyada milyonlarca turizm işletmesinin web sitesi ve çeşitli internet uygulamaları bulunmaktadır. Bir çok işletmeye internette pazarlama yapıp yapmadıkları sorulduğunda cevapları “evet, internet sitemiz var” olmaktadır, ancak günümüzde bir internet sitesine sahip olmakla internette alternatif pazarlama yöntemlerini kullanmak aynı şey değildir. Web sitesi hedef kitleyle iletişim kurabilmek, pazarlama mesajlarını, bilgileri iletebilmek için gereklidir ancak iyi bir pazarlama stratejisiyle oluşturulmadığı ve diğer alternatif pazarlama yöntemleriyle beslenmediği sürece istenilen sonuca ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
SAĞLIK TURİZMİ
Doğal, tarihi, kültürel ve beşeri turizm varlıkları, insanları turizme yönelten kaynaklardır. Bunları ortaya çıkartan ve iyi organize eden toplumlar turizmden hak ettikleri payı fazlasıyla alabilirler. Bu bakımdan turizmin ehil insanlar tarafından sürekli olarak tasarlanarak çeşitlendirilmesi gerekmektedir.Turizm çeşitlerinden biri olan sağlık turizmi son yıllarda özel sektörün ve devletin dikkatini çekecek kadar büyümüş ve önem kazanmıştır. Sağlık turizmi alanında da, olması gerektiği gibi, artık turizmcilerin kendini göstermesi gerekmektedir. Sağlık turizminden istenilen kazancın ve başarının elde edilebilmesi için sağlık alanındaki turizm varlıklarının, turizm alanında eğitim öğrenim ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MARKA KAHRAMANLARI [Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi]
Maskotlar markaların kendilerini ifade etmek için kullandıkları bir sembol… Bir markanın tüm değerlerini bir maskotla ortaya koyabilmesi ve tüketiciye ulaştırması kolay değil ve oldukça da riskli. Her ne kadar maskotlar; farklılık yaratmak, dikkat çekmek, algıda seçiciliği harekete geçirmek gibi gerekçelerle kullanılsa da, tüm bunları başarmanın en bilinen sırlarından biri de tabiiki sevilmek. Öyle ya da böyle, yaşlısı genci, evlisi bekarı, tüm maskotların ilk önceliği tabiiki sevilmek. Biz tüketiciler her nasıl oluyorsa bazı maskotları görmeye dahi katlanamazken, bazılarının oyuncağına sarılıp uyuyoruz. Tam bu noktada bunları merak ettik ve bu araştırmayla merak ettiğimiz soruların cevabını ...

22.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MARKA YÖNETİMİ
Marka kavramının önemini giderek arttırdığı, işletmelerin hızlıca uluslararasılaştığı günümüzde marka yönetimi de rekabet edebilmek için ağırlığını hissettirmeye devam etmektedir. Hem bireysel anlamda hem işletmeler hem de ülkeler bazında markalaşmanın avantajlarının herkes tarafından bilindiği bir ortamda bu kitabın öğrencilere, iş dünyasına ve pazarlama camiasına katkı sağlamasını dileriz.

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
BEKLENEN-GERÇEKLEŞEN-ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇOK BOYUTLU KALİTE
Bu kitabı, sağlık hizmetleri sunumunda kalite çalışmalarına temel bir teorik altyapı oluşturmak ve sağlıkta kaliteye kavramsal bir bakış açısı getirebilmek amacıyla kaleme aldım. Özellikle "hizmet kalitesi ve modellerini" vurgulamak istediğim için kalite ile ilgili birçok farklı kaynakta ele alınan iki konuya bu kitapta yer vermedim. Bu konulardan ilki; sanayi ürünlerine (fiziksel ürünlere) yönelik geliştirilmiş kalite yaklaşımları, diğeri ise; kalite çalışmalarının yönetilebilmesi için hangi araçların, metotların kullanılacağı konularını kapsayan kalite yönetimidir. Hem sağlık alanında kalite uygulamaları, hem de sağlık hizmetlerinde kalite teorisi üzerine yapılacak çalışmalara ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
FİNANSAL YÖNETİM
Bu kitap; Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2008 yılında "KAYDA DEĞER ÜNİVERSİTE DERS KİTABI" ödülü almıştır.İşletmelerin temel amaçlarına ulaşması ve başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi finansal kararların sağlıklı bir biçimde alınmasına bağlıdır. Belirsizliğin ve riskin derecesine bağlı olarak alınacak bu kararlar, doğrudan işletmenin piyasa değeri üzerine etki eder niteliktedir. Bu açıdan bakıldığında değişimin sürekli olarak hâkim olduğu piyasalarda işlem yapmak, finansal yönetim bilgilerinin de sürekli olarak güncellenmesini gerekli kılmaktadır. Lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan Finansal Yönetim kitabında bir taraftan finansal yönetimin temel ...

40.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OFİS YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE BÜRO ORGANİZASYONU
Bu çalışmada dolaylı yöntemden sıkça faydalanılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda modern sonrası örgüt yapıları bilgi çağının verileri ışığında irdelenmiştir. Günümüz bilim dünyası işletme yönetimi üzerinde ağırlıklı olarak durulmaktadır.Bu gelişmeler ışığında uluslararası kitap, dergi, makale, bildiri ve sempozyum türü bilimsel etkinliklerin verilerinden faydalanılmıştır. Aynı zamanda yapılan alan araştırmalarının insanlığa sunduğu bilgilere sıkça başvurulmuştur.Örgütlerin yaşam alanlarında ayakta kalabilmek ve hizmet sunabilme noktasında işletmelere büyük görevler düşmektedir. İşletmeler toplum hayatına yön veren önemli oluşumlardır. İşletmelerin yaşam ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA
1990’lı yıllardan beri öncelikle Batı ülkelerinde olmak üzere tam-zamanlı öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ders dönemleri içinde yarı-zamanlı işlerde istihdam edilmeleri giderek yaygınlaşmakta olan bir durumdur. Türkiye’de de öğrenim süreci ile ücretli çalışma sürecini birleştiren üniversite öğrencilerinin oranı her geçen gün artmaktadır. Dönem içi öğrenci istihdamını etkileyen dinamikler Batı’da ve Türkiye’de birbirlerinden farklı olmakla birlikte, bütün ülkelerde birbiriyle örtüşen ortak yapısal etkenler de mevcuttur. Üniversite öğrencilerinin öğrenim sürecindeki istihdamlarının emek piyasası analizleri, eğitim politikaları, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Karşılanmazı zorunlu bir gereksinim olan yiyecek ve içecek tüketimi günümüzde, bir çok sosyal olayın kutlanmasında yararlanılan bir araç durumuna gelmiştir. Artan iş yoğunluğu, boş zaman formundaki değişim, aile bireylerinden bayanların çalışma hayatındaki payının giderek artması, gelir düzeyindeki iyileşme, değişen yaşam biçimi, sosyal yaşam aktivitelerindeki artış kişileri evleri dışında yemek yemeye yöneltmektedir. Bunun için günümüzde, çok sayıdaki işletmede farklı yiyecek ve içecek hizmetleri sunulmaktadır.Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi isimli bu kitap, ticari amaçla faaliyetlerini sürdüren yiyecek ve içecek işletmelerinde sunulan hizmetlere ilişkin genel bilgilerin verildiği ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZM ULAŞTIRMASI
Ulaştırma, tarih boyunca turizmin gelişmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır. Ticaretin gelişimine paralel olarak ulaştırma da gelişmiş, çeşitlenmiş ve başlı başına bir sektör olarak ortaya çıkmıştır. Ulaştırma sektöründe yaşanan gelişmeler turizm endüstrisinin büyümesi ve güçlenmesi için önemli fırsatları da beraberinde getirmiştir. Ulaştırmanın turizm için var olduğunu söyleyemeyiz, ancak turizm endüstrisi ulaştırma sayesinde gelişmeye devam etmektedir.Turizm, insanların seyahat ile ilgili aktivitelerinden oluşmakta, bir başka ifade ile turizmin özünü “seyahat etmek” oluşturmaktadır. Bu durum turizm ve ulaştırma arasındaki karşılıklı ilişkinin önemini ortaya koymaktadır. ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı BilgiSepetim 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır