Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ
Küreselleşmenin kriz biçiminde en fazla etkisini gösterdiği sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Globalleşen dünyada özellikle uluslararası bir aktivite olan turizm her türlü olaydan etkilenmekte ve bu da sektöre yansımaktadır. Turizmin ve küreselleşmenin, uluslararası boyutu nedeniyle krizleri kolayca taşıyıcı etkisi bulunmaktadır.Turizm arzının inelastik bir yapıya sahip olması da krizin sektöre olan etkilerini daha önemli bir hale getirmektedir. Örneğin Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz süresince bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen pekçok turist, seyahatlerini iptal etmiş ve tatil planlarını benzer özelliklere sahip başka ülkelere yapmıştır. Başka bir örnek olarak Mısır’da yaşanan ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR
Günümüzde insan kaynağının değerini en güzel ifade eden kavram “entelektüel sermaye”dir. İnsanın değerli bir varlık olduğunu ve yönetilmesinde de birçok bileşenin göz önüne alınmasını gerektirdiğini benimseyen örgütler, daha verimli ama bununla birlikte daha fazla iş tatminli çalışanlara sahip olabilmek için birçok yöntem geliştirmişlerdir. Çalışanların adil muamele gördükleri, örgüt içinde mümkün olan en özerk şekilde çalışabildikleri, kendilerini o örgütün vatandaşı olarak kabul ettikleri, örgüt ve yöneticilerinden destek gördükleri ve emeklerinin de göz ardı edilmediği bir örgüt yapısını oluşturabilmek kuşkusuz sağlıklı bir çalışma yaşamını beraberinde ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
UYGULAMALI ÇEVİRİBİLİM
Babil Kulesi efsanesine göre, Tanrıya ulaşmak için Babil Kulesini inşaa eden ve tek dil konuşan insanlar bu kulenin yapımı sırasında dil ortaklığını kaybetmekle cezalandırılmış ve tek dil çatısı altında toplanan insanlar birden fazla dile sahip olarak, iletişim kuramayacak hale gelmişlerdir. Bu nedenle çeviri zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüzde ise, özellikle internet teknolojisinin keşfiyle insanlar farklı dilleri konuşsalar da yeniden bir araya gelmişler ve birbirlerine o kadar yakınlaşmışlardır ki adeta küresel bir köy alanı ortaya çıkmıştır. Elbette çoğu birey halen aynı dili konuşamamaktadır ancak çok dillilik ülküsü artık bir ceza olmaktan çıkıp bir ödül haline gelmiştir. ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA
Kitabın birinci bölümünde, pazar bölümlendirme ile ilgili temel kavramlar ele alınmaktadır. İkinci bölümde, otel işletmelerinde pazar bölümlendirme ve önemi üzerinde durularak, otel işletmelerinde pazar bölümlendirme değişkenleri ayrıntılı olarak incelenmekte ve turizm alan yazında bulunan bölümlendirme yaklaşımlarına da değinilmiştir. Üçüncü bölümde, otel işletmelerinde hedef pazarların ne şekilde seçilebileceğine ilişkin bilgiler ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde ise, otel işletmelerinin konumlandırma stratejileri hakkında bilgi verilmektedir. Dolayısıyla kitap, sadece lisans ve lisansüstü öğrencilerine değil aynı zamanda otel işletmelerinde pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
hayat = pazarlama
Pazarlamanın diğer bilim dallarından ayrıldığı noktalardan birisi de uygulama ile teorinin çok hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor olmasıdır. Hatta zaman zaman uygulamanın önden gittiği ve teorinin de uygulamanın peşinden geldiği görülmektedir.Bilim dünyasının bu kadar hızlı değiştiği yaşadığımız yüzyılda akademik hayatın içinde olan bizler de hızlı bir şekilde bu değişim ve gelişime adapte olmak zorundayız. Bunun için de yapmamız gerekenlerden bir tanesi de içinde yaşadığımız toplumu iyi gözlemlemeli ve toplumda meydana gelen değişim ve gelişimleri iyi bir şekilde yakından takip etmeliyiz.Bunun için yapmamız gerekenlerden birisinin de toplumla iç içe olmak gerektiğini düşünmekteyim. ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
YİYECEK - İÇECEK YÖNETİMİNDE PERFORMANS ANALİZİ / SAYISAL VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
Elinizdeki çalışmada tüm bu analiz ve çözümlemelerin bir kısmına hizmet eden istatistiksel ve sayısal yöntemlerin kullanılması üzerine yoğunlaşacağız. Elbette yönetim süreçlerinin analizi için sayısal ve istatistiksel olmayan başka araçlar da mevcuttur. Ancak bunlar konunun uzmanı başka araştırmacıların sahasına girmektedir. Biz bu çalışmada daha çok operasyonel süreçlerin etkin ve verimli yönetimi için kullanılan bazı istatistiksel yöntemler üzerinde duracağız. Bunu yaparken yiyecek-içecek işletmelerinin bugün itibariyle kullandığı teknikleri aktarmaya çalışacağız. Teorik bilginin uygulamada nasıl kullanıldığı konusunda, siz değerli okuyuculara mümkün olduğunca yalın ve anlaşılır ...

55.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
SATIŞ TEKNİKLERİ
Satış temsilcileri dış görünüşünden başlayarak yaptığı, sergilediği tüm tavır davranışlar ile şirketin bir aynası niteliğindedir. Bu yüzden satış temsilcisi olan kişiler diğer şirket çalışanlarına göre daha ayrıcalıklı bir statüye sahip olan kişilerdir.Satış temsilcileri tüm bu pozitif ayrımcılığa rağmen yapacakları en ufak bir hatada şirkete çok ciddi maddi manevi zararlar verebilmektedir. İşte bu yüzden satış temsilcileri artık geleneksel satış temsilcileri olmaktan çıkıp profesyonel satış temsilcileri olmak için gerek şirket içi eğitimler ile gerekse de bireysel gelişim programları ile donanımlarını artırmak zorunda kalmıştır.Elinizdeki bu kitap gerek akademik açıdan ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE BÜYÜME VE FİNANSMANI (Çokuluslu Otel Grup ve Zincirleri Nasıl Büyüdü ve Finanse Edildi?)
Bu kitapta, dünyanın en büyük otel şirketlerinin nasıl büyüdükleri ve başarılı olduklarına ışık tutulmaktadır. Yerli otel işletmelerimiz büyüme konusunda henüz emekleme aşamasında sayılırlar. Bu nedenle aynı zamanda bu çalışma, büyüme sürecini yeni başlatan yerli zincirlerimiz için uyarıcı bilgileri ve deneyimleri de içermektedir. Buna ek olarak, ‘Türkiye’de otel grupları / zincirleri ve büyüme stratejileri’, ayrı bir bölümde incelenmektedir. Diğer yandan büyüme, yatırım ve finansman demektir. Bu kitap, büyüyen otellerin finansman sorunlarının çözümüne de geniş bir perspektif getirmektedir. Konunun pratik boyutunu desteklemek amacıyla kitapta yeri geldikçe basından seçmelerle ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MOBBİNG (Nedenleri ve Başa Çıkma Stratejileri: Kuramsal Yaklaşım)
• Şiddet, saldırganlık Mobbing• Mobbinge kuramsal Yaklaşımlar• Mobbingin Nedenleri Kaynakları• Mobbingle Başa Çıkma StratejileriPsikiyatride doktorlar, insanların kendi küçük dünyalarından hastalıklarına dair hikâyeler, kesitler (anamnez) alarak, hastanın kendi gerçeğinden teşhise varmaya çalışırlar. Bu çalışmada aynı yöntem kullanılarak mobbing mağdurlarının yaşadıklarından mobbing gerçekliği açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu yöntemin sağlıklı olduğu kanaatindeyiz, nihayet hiç kimse içinde beslediğini uzun süre saklayamaz. Sakladığı her ne ise bir gün ya sözlerine ya da davranışlarına yansır. Bu dairesel süreç tüm insani eylemlerde kendini gösterir.  Bu ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ETİK KODLARI VE TURİZM
Global iş dünyasının bir parçası olan turizm endüstrisi hem istihdam yaratma hem de gelir yaratma açısından büyük bir paya sahiptir. Global ölçekte hem kişiler hem de toplumlararası bir faaliyet olarak bu endüstrinin etik ilkelere sahip olmaması düşünülemez.  Bu çalışmada öncelikli olarak etik ilkeler genel olarak tarihsel gelişim süreci içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın turizm endüstrisi ile ilgili olan kısmında ise turizm endüstrisinin çeşitli seviyelerinde belirlenmiş ve uygulanmakta olan etik ilkelere yer verilmiştir.Ülkemizde etik ilkelere önem verilmesi gerektiğini vurgulayan bu çalışma turizm endüstrisinde her kademede faaliyette bulunan hem özel işletmeler ...

25.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi

DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Sepetim
 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır