Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
YİYECEK - İÇECEK YÖNETİMİNDE PERFORMANS ANALİZİ / SAYISAL VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
Elinizdeki çalışmada tüm bu analiz ve çözümlemelerin bir kısmına hizmet eden istatistiksel ve sayısal yöntemlerin kullanılması üzerine yoğunlaşacağız. Elbette yönetim süreçlerinin analizi için sayısal ve istatistiksel olmayan başka araçlar da mevcuttur. Ancak bunlar konunun uzmanı başka araştırmacıların sahasına girmektedir. Biz bu çalışmada daha çok operasyonel süreçlerin etkin ve verimli yönetimi için kullanılan bazı istatistiksel yöntemler üzerinde duracağız. Bunu yaparken yiyecek-içecek işletmelerinin bugün itibariyle kullandığı teknikleri aktarmaya çalışacağız. Teorik bilginin uygulamada nasıl kullanıldığı konusunda, siz değerli okuyuculara mümkün olduğunca yalın ve anlaşılır ...

55.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
SATIŞ TEKNİKLERİ
Satış temsilcileri dış görünüşünden başlayarak yaptığı, sergilediği tüm tavır davranışlar ile şirketin bir aynası niteliğindedir. Bu yüzden satış temsilcisi olan kişiler diğer şirket çalışanlarına göre daha ayrıcalıklı bir statüye sahip olan kişilerdir.Satış temsilcileri tüm bu pozitif ayrımcılığa rağmen yapacakları en ufak bir hatada şirkete çok ciddi maddi manevi zararlar verebilmektedir. İşte bu yüzden satış temsilcileri artık geleneksel satış temsilcileri olmaktan çıkıp profesyonel satış temsilcileri olmak için gerek şirket içi eğitimler ile gerekse de bireysel gelişim programları ile donanımlarını artırmak zorunda kalmıştır.Elinizdeki bu kitap gerek akademik açıdan ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE BÜYÜME VE FİNANSMANI (Çokuluslu Otel Grup ve Zincirleri Nasıl Büyüdü ve Finanse Edildi?)
Bu kitapta, dünyanın en büyük otel şirketlerinin nasıl büyüdükleri ve başarılı olduklarına ışık tutulmaktadır. Yerli otel işletmelerimiz büyüme konusunda henüz emekleme aşamasında sayılırlar. Bu nedenle aynı zamanda bu çalışma, büyüme sürecini yeni başlatan yerli zincirlerimiz için uyarıcı bilgileri ve deneyimleri de içermektedir. Buna ek olarak, ‘Türkiye’de otel grupları / zincirleri ve büyüme stratejileri’, ayrı bir bölümde incelenmektedir. Diğer yandan büyüme, yatırım ve finansman demektir. Bu kitap, büyüyen otellerin finansman sorunlarının çözümüne de geniş bir perspektif getirmektedir. Konunun pratik boyutunu desteklemek amacıyla kitapta yeri geldikçe basından seçmelerle ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MOBBİNG (Nedenleri ve Başa Çıkma Stratejileri: Kuramsal Yaklaşım)
• Şiddet, saldırganlık Mobbing• Mobbinge kuramsal Yaklaşımlar• Mobbingin Nedenleri Kaynakları• Mobbingle Başa Çıkma StratejileriPsikiyatride doktorlar, insanların kendi küçük dünyalarından hastalıklarına dair hikâyeler, kesitler (anamnez) alarak, hastanın kendi gerçeğinden teşhise varmaya çalışırlar. Bu çalışmada aynı yöntem kullanılarak mobbing mağdurlarının yaşadıklarından mobbing gerçekliği açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu yöntemin sağlıklı olduğu kanaatindeyiz, nihayet hiç kimse içinde beslediğini uzun süre saklayamaz. Sakladığı her ne ise bir gün ya sözlerine ya da davranışlarına yansır. Bu dairesel süreç tüm insani eylemlerde kendini gösterir.  Bu ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ETİK KODLARI VE TURİZM
Global iş dünyasının bir parçası olan turizm endüstrisi hem istihdam yaratma hem de gelir yaratma açısından büyük bir paya sahiptir. Global ölçekte hem kişiler hem de toplumlararası bir faaliyet olarak bu endüstrinin etik ilkelere sahip olmaması düşünülemez.  Bu çalışmada öncelikli olarak etik ilkeler genel olarak tarihsel gelişim süreci içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın turizm endüstrisi ile ilgili olan kısmında ise turizm endüstrisinin çeşitli seviyelerinde belirlenmiş ve uygulanmakta olan etik ilkelere yer verilmiştir.Ülkemizde etik ilkelere önem verilmesi gerektiğini vurgulayan bu çalışma turizm endüstrisinde her kademede faaliyette bulunan hem özel işletmeler ...

25.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ, İlkeler ve Örnekler
Yenilik bir kısır döngü ya da heves olarak görülmemeli. Özellikle sürekli bir değişimin yaşandığı, tüketici beklenti ve isteklerinin farklılaştığı, insan kaynaklarının daha önemli hale geldiği otel işletmelerinde yenilik uygulamaları çıkılacak yolda son durak değil, yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir.Turizmde yenilikçiliğin her zaman öncüsü olan otel işletmeleri, bazı zorluklarla karşılaşsa da sektöre önemli bir rol model konumundadır. Bu kitap, turizm sektöründe yenilik yönetimi konusunun otel işletmeciliği kapsamında incelenmesiyle öne sürülen savı desteklemektedir. Ancak, bu durum turizm sektörünün diğer unsurlarını göz ardı edemez. Bu nedenle yenilik yönetimi konusunu ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZMDE ALTERNATİF “EKOLOJİK TURİZM - DOĞA TURİZMİ, KIRSAL TURİZM - YAYLA TURİZMİ”
Değişen turizm anlayışının ve değişen yaşam koşulların bir sonucu olarak gündeme gelen alternatif turizm; aynı zamanda alt başlıkları olan kırsal turizm, eko turizm, doğa turizmi ve yayla turizmi hızla gelişen ve tercih edilen bir turizm çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöresel kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımak isteyen turistlerin, geleneksel özelliklerini ve geleneksel yaşam biçimlerini korumaları sebebiyle kırsal alanları tercih etmeleri ve tatillerini bu alanlarda geçirmeleri, kırsal bölgelerin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaları bir gerçektir.Türkiye, Turizm açısından önemli turistik değerlere sahip bir ülkedir. Öncelikle, doğal, tarihsel, kültürel çevre ...

32.40 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ, İŞYERİNDE MOBBİNG ve MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
Bu çalışma, örgütsel davranış alanına katkıda bulunmak amacıyla, lider-üye etkileşimi, işyerinde mobbing ve mesleki tükenmişlik konularına odaklanmıştır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu teorik bilgiler ve uygulama sonuçları, yöneticilerin birlikte çalıştığı insanların ve grupların davranışlarını daha iyi anlamasına ve sonuçlarını kestirerek başarılı adımlar atmasına yardımcı olacaktır.Bu kitapta, lider-üye etkileşimi, işyerinde mobbing ve mesleki tükenmişlik konularının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla, ilk olarak liderlik ve motivasyon konuları ele alınmıştır. Daha sonra lider-üye etkileşimi, mobbing ve tükenmişlik ile ilgili teorik bilgilere ve bunların bazı ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EGZERSİZLERİ Sesleri Çalıştırmadan Öğretmek Mümkün Mü?
Bu kitapta, dil ve konuşma problemi olan bireylerin bu problemleriyle nasıl başa çıkabilecekleri, bu baş etmenin pratik yöntemlerinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, uygulamalı verilere dayandırılarak anlatılmaktadır.Konuşma bozukluklarının sağaltımı amacıyla hazırlanan bu kitap psikologlar, psikoloji bölüm öğrencileri, psikolojik danışmanlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölüm öğrencileri, özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenliği bölümü öğrencileri, odyologlar ve odyoloji bölüm öğrencileri, dil ve konuşma terapistleri ve bu alanda çocukları için eğitim alan aileler ve bu ailelerin çocuklarının yararlanması hedeflenerek pratik değeri olan uyugulamalı verilere dayandırılarak ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
Bu kitap, turizm işletmeleri yöneticileri ve öğrencilerine işletmecilik faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde iki temel fayda sağlayabilecektir. Bunlardan birincisi, turizm işletmeleri için belirsizlik ve karmaşaya neden olan dinamik koşulların neler olduğunu, bu koşullarla baş etmek için geliştirmek durumunda oldukları sistemin nasıl kurulacağını ve sistemin nasıl işletilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İkincisi ise rekabetçi stratejilerin neler olduğu ve geliştirilecek stratejilerin rekabet gücünün artırılmasıyla olan ilişkileri, uygulama modelleri, teknikleri ve araçlarının turizm açısından değerlendirmesini kapsamaktadır. Böylece yönetici ve öğrenciler, ...

19.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi

DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Sepetim
 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır