Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
BULUT BİLİŞİM: Temel Konular ve Amazon Web Services (AWS)
Internet teknolojisi objektif bir açıdan değerlendirildiğinde; söz konusu bu teknolojinin ortaya çıkışında ve etkili bir şekilde gelişmesinde donanımsal ve yazılımsal ilerlemelerin anahtar bir rol oynadığı hemen anlaşılmaktadır. Donanımsal ve yazılımsal süreçler daha detaylı incelendiğinde ise, bu süreçler arasında değişken yapıda bir dengenin var olduğu görülmektedir. Söz konusu bu dengeyi, gerçekleştirilen yeni buluşlar ve ortaya çıkan yeni gelişmeler – iyileştirmeler kapsamında inceleyebileceğimiz gibi, ortaya çıkan yeni donanımsal ve yazılımsal yaklaşımların birbirleriyle olan etkileşimlerine de bağlamamız gerekmektedir. Bu durum; üzerinde daha fazla düşünüldüğünde, insanoğlunun ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
YAŞAM BECERİLERİ
Yaşam Becerileri bir ders olarak üniversitelerimizin sosyal alanda öğretim yapan birçok biriminde ve özellikle Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinde okutulmaktadır. Uzun yıllardan beri üniversite yaşamında bulunan öğretim elemanları olarak, öğrencilerimizin, hemen her zaman kaynak sıkıntısı yaşadıklarının yakın tanıkları olduk. Öte yandan, gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşam bir yandan kolaylaşmakta ama aynı zamanda bir o kadar da karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle her gün daha karmaşık hale gelen yaşamı kolaylıkla yaşayabilmek için, birey, yaşı, cinsiyeti, eğitimi ne olur ise olsun kendisini sürekli yenilemek zorundadır. Bu kitap, hem bireylere kendilerini yenilemelerine ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TEMEL HUKUK
Temel Hukuk dersi başta iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki tüm fakülte ve yüksekokullarda ve ilgili tüm meslek yüksekokullarında okutulan önemli derslerdendir. Dersin amacı; dersi alan öğrencilere temel düzeyde hukuk bilgisi sunarak sonraki yıllarda alacakları diğer derslere hukuki bir zemin oluşturmaktır. Dersi alan öğrenciler, hayatın her alanında önemli bir yeri olan hukuk bilgisi konusunda genel kültüre sahip olacaklardır. Ek olarak elinizdeki kitap, özellikle evrensel hukukun temel ilkeleri konusunda öğrencilerde belirli bir bilinç oluşturulmayı da hedeflemiştir.

17.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRKÇE AĞLAYAN KÖPEK! (Belçika’dan Memleket Tadında Pazar Yazıları)
Avrupalı Türk’ün  hayatı hep yarımdır. Bir yarısı anavatanına diğer yarısı  doyduğu vatanına aittir. Bu yüzdendir ki hem terketmek zorunda kaldığı  hem  de göçtüğü vatanında hep diğer yarısını özler. Göçtüğü ülkede yabancı, terketmek zorunda kaldığı ülkesinde “Alamancı” olmuştur. Erdinç Utku ”Türkçe Ağlayan Köpek!” kitabında bu yarım kalmışlığı çıplak hüznü ve kendine özgü mizahı ile yansıtırken,   Avrupalı Türk’ün arada kalmışlığını, ne oralı ne de buralı olamamasını, iki farklı ülkenin melez vatandaşlığını Belçika Türk Toplumu özelinde  ilginç gözlemleri ile okuyucuya sunuyor. Kitap bir taraftan Avrupalı Türk’ün ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL DEĞERLEME REHBERİ
Günümüzde işletme çevrelerinde meydana gelen büyük değişiklikler, yönetim işlevlerinin ve tekniklerinin zaman zaman tekrar sorgulanmasına veya çok değişik boyutlar kazanmasına neden olmaktadır. Kuşkusuz bu işlevlerden birisi de iç denetimdir. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Hileli Finansal Raporlama sorunları son 20 yıl içerisinde, iç kontrol ve iç denetim kavramlarının tekrar ele alınmasını ve yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir.Çalışmamız bu nedenlerle iç denetimin ve iç kontrolün bu değişen boyutlarını açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca, çalışmada Ülkemizin önde gelen 500 büyük sanayii işletmesinin iç kontrol yapıları ve iç denetim ile iç kontrol ilişkileri üzerine bir araştırma ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
BOZCAADA DESTİNASYONU
Turizmi sevmek insanları sevmek gibidir. İnsanlar nasıl kırılgansa turizm de öğledir. Devamlı ilgi ve sevgi ister sizden narin bir sevgili gibi. Yalnız bıraktığınızda hemen küser size. İşte bu turizm sevgisi bende de oluştu ve uzun zaman kaldığım Bozcaada ile ilgili bu kitabı yazmak geldi aklıma. Böylece hem turizm hakkında hem de Bozcaada hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlama şansı elime geçecekti. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümde turizm içinde geçen destinasyon kavramından bahsedilmiştir. İkinci bölüm de ise Bozcaada’daki destinasyon unsurlarından ve atmosfer kavramından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise Bozcaada’ya gelen yerli turistlerin atmosfer algılamalarına ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÇOCUKLUK ÇAĞI APRAKSİSİ İÇİN KONUŞMA TERAPİSİ EL KİTABI
3 Takım: 214 RENKLİ KART İLE BİRLİKTEÇocukluk Çağı Apraksisi (ÇÇA) çoğu ailenin Dil ve Konuşma Terapisti’ne gittikten sonra duyduğu bir terimdir. Ebeveynler, çocuklarının gelişimi normal olmasına rağmen kendisini ifade etmede zorluk çektiğini gördükten sonra bir uzmana başvururlar. Terapist gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra sorunun ismini koyar ve ilk olarak  terapi sıklığının öneminden bahseder. Terapi sıklığı ne kadar fazla olursa çocuğun apraksik konuşmasındaki düzelmeler de o oranda olur. Bu nedenle terapilerin evde de egzersizlerle desteklenmesi konuşmanın gelişimini hızlandıracaktır. Konuşmada gecikme ve/veya konuşmanın anlaşılamamasıyla ortaya çıkan Çocukluk ...

300.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
SPOR PSİKOLOJİSİ
Spor psikolojisinin, gerek bir spor bilimi olarak, gerekse bir psikoloji dalı olarak önemi artmaktadır. Bunda sporun kitlelere yayılması kadar, bilimsel gelişmeler ve spora yüklenen anlamlar da etkili olmuştur. Böyle bir fırsat olumlu biçimde topluma yansıtılmak zorundadır. Bunun için devletin sporla ilgili düzenlemeler yapması, topluma sporun değerlerinin ve niteliklerinin anlatılarak benimsetilmesi, yerel yönetimlerin daha etkin olması, spor psikologlarının sayısının ve niteliğinin artırılması uygun olacaktır.Bu kitap her ne kadar bir ders kitabı içeriğinde olsa da, spor ve spor psikolojisiyle ilgilenen herkese yardımcı olması, spor kültürünün geliştirilmesine katkı yapması amaçlanmıştır. Önceki ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Heceden Hikayeye Konuşma Sesi Bozuklukları TERAPİ ALIŞTIRMA KİTABI
Bu kitap konuşma sesleriyle ilgili bozukluk yaşamakta olan çocuklara ve yetişkinlere yönelik hazırlanmıştır. Problem olan ses veya seslerin üretimi bir dil ve konuşma terapisti tarafından öğretildikten sonra kitapta yer alan kelime listeleri, sözcük öbekleri ve cümleler gerek terapistle, gerek ebeveyn ve öğretmenlerle gerekse bireyin kendisi tarafından pratik yapılması için kullanılabilir.Kitap Türkçe Alfabe’de yer alan tüm ünsüz seslerden oluşmakta ve içeriğinde hedef sesin kelime başında, ortasında ve sonunda bulunduğu kelime listeleri, sözcük öbekleri, cümleler ve hedef sesin sıklıkla kullanıldığı hikayeler yer almaktadır. Kitapta yer alan kelimeler seçilirken seslerin birbiri ile etkileşimine ...

70.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR
Bu kitabın yazılmasındaki amaç, turizm endüstrisi içinde yer alan ve gelecekte de yer alması muhtemel girişimci ve tüm alt, orta ve üst kademe yöneticilere, turizm işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir. Bunun yanında, yarının işletme yöneticileri olacak turizm eğitimi alan ve turizm işletmeciliğine ilgi duyan üniversite öğrencilerinin turizm işletmeciliği alanında yararlanabilecekleri bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır. Ayrıca, bu kitabın turizm işletmeleri yöneticileri ve çalışanlarının, girişimcilerin ve turizm işletmeciliğiyle ilgilenen diğer araştırmacıların turizm işletmeciliğinde temel kavramlar ve uygulamaları takip etmeleri açısından ...

16.20 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı BilgiSepetim 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır