Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
ÇOCUK GELİNLER: EVCİLİKTEN EVLİLİĞE
"... Evliliğin ne dolduğunu bilmiyordum, Düğün gününde hani Arabaya bindik sen ne yapıyorsun Dediler görüşürüz diyorum. Eve gideceğiz dedim, onlar da yok Dediler. Senin Evin aRtık Baska Yerde Dediler. Ben de Olmaz diyerek ağlamaya başladım ... Eve Gittik. Dolaba saklandım ... "Çocuk evlilikler Yeni Bir Olgu DEĞİLDİR. Önceleri de Vardi, simdi de var. Fakat iletişimin firmware rolüyle Daha FAZLA görünür hale geldiler. Yani Çocuk evliliklerden Daha FAZLA Haberdar olabiliyoruz. Bu çalışmanın amacı ve Haberdar oldugumuz met evliliklere maruz Kalan çocukların hikâyelerini dinlemek anlamaya Çalışmak onlari ziyaretinde, becerebilirsek biraz da Konuya Dair farkındalık yaratmaktır.Çalışmanın tarafından ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ARAP BAHARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Bu kolektif kitap çalışmasına katkıda bulunan yazarları Arap Baharı’nı üreten sorunlar yumağına kendi çerçevelerinden objektif şekilde yaklaşma ve analiz etme ihtiyacına iten en önemli sebeplerden biri, geleceğe dair tahlil yapabilmek için sağlıklı bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Geçmiş sürecin, yaşanılan anın ve geleceğe intikal edecek olanların birbirleri ile bağlantılı bir bütün olduğunu düşünerek -ve düğüm üstüne düğüm atılmış yumağın çözüme kavuşturulması amacıyla- Arap Baharı’nın bu coğrafyadaki izleri ve bu süreçten etkilenen diğer bölgelerle ilişkileri farklı başlıklar altında incelenmiştir. Bu eserde, yukarıda belirtilen çok boyutlu sorunların ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA
Günümüzde virüs gibi yayılan ve bu yaygın virüsten en çok payı alan gruplardan biri olan kadınlara uygulanan şiddeti durdurmanın yolu, ne yazık ki kemikleşmiş gibi görünen kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rol tanımlarının ters yüz edilmesinden, bu rol tanımını ters yüz etmenin bir yolu da bu tanımların teşhis ve teşhir edilmesinden geçiyor. Bunun için ise insanın yetişkin bir birey olmasında önemli rol oynayan kitle iletişim araçlarında erkek egemen bakış açısıyla üretilen ve pekiştirilen toplumsal cinsiyet rol tanımlarının ve söylemlerinin teşhir edilmesi gerekiyor. Bunu yapmak başta sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler olmak üzere ülkenin aydınlarına düşüyor.Bu amaçla ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİ (İlkeler, Kavramlar, Uluslararası Kaide ve Kurallar)
Sektörün iş gücü ihtiyacının ve müşteri profilinin demografik yapıdaki değişimlere paralel olarak şekil alması, bu konunun otel ve restoran bağlamında incelenmesi ve ilerdeki ihtiyaçları karşılayacak tedbirlerin bugünden alınmasını gerektirmektedir. Ayrıca turizmin özel bir hizmet şekli olduğu gerçeğinden hareketle psikolojinin her esasta ve detayda ustaca ve gerektiği ölçüde kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Genel olarak fiziksel mekânların boyutlandırılması ve temel ihtiyaçların karşılanmasıyla misafirlerin mutlu olmasını bekleyenlerin psikolojiyi göz ardı ederek hizmet kalitesinin önemli bir unsurunu da hesaba katmadığı bilinmektedir. Bütün bunların yanı sıra kurulmuş ...

25.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE DEKORASYON HİZMETLERİ
Birbirinden farklı gibi görünse de iç içe geçmiş iki uzmanlık dalı olan turizm ve mimarlık çoğu zaman her iki taraf açısından da problemli bir birliktelik olarak karşımıza çıkmakta. Turizm için olmazsa olmaz olan müşteri memnuniyeti ya da diğer işletmelerle rekabet, onu mimarlık hizmetlerine bir adım daha ihtiyaç duyar hale getiren çok önemli konular. Mimarlık ise fonksiyon ve prestijin, konforun ve hijyenin, kimlik ve markanın bir araya geldiği turizm yapılarına ihtiyatlı bir yaklaşım sergiler. Bu kitabın, turizm ve mimarlığın bir araya gelişini kolaylaştıran rehber bir kaynak, titiz ve gereksiz detaylardan arındırılmış örnek bir çalışma olarak, her iki disipline de olan katkısı tartışılmaz. ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ [Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Yeni Yaklaşımlar]
Örgütsel yapının önemli unsurları olan amaç, merkezileşme derecesi, çapraşıklık derecesi, haberleşme şekli, kısaca örgütün informel yapısı örgütün insan unsurunun algılarına bağlı ya stres yaratan ve performansı düşüren veya esenlik ve örgütsel sağlık duyguları oluşturan yapı şeklinde algılanabilmekte ve bütün bu algılama biçimlerine göre örgütsel psikoloji oluşmaktadır. Bu çalışmada örgütsel psikoloji araçları ve yaklaşımları ile örgütlerde işgören verimliliğinin ve işgörenin kendini tam bir “iyilik hali” içinde görmesinin yol ve yöntemi gösterilmeye çalışıldı.

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR
Bu çalışma üniversitelerin çeşitli bölümlerinde Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar adıyla okutulan derslerde kaynak kitap olarak kullanılmak üzere, İKMEP ve BOLOGNA müfredatına uygun şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca kitabın sunumu sırasında, okuyucuların konuyla ilgili en güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için internet kaynağı referanslar özellikle gösterilmiştir.Kitapta konular üç bölüm olarak ele alınmaktadır. Birinci bölüm, küreselleşme ve bölgeselleşme olgusu ve ekonomik entegrasyon teorisi ana başlıklarından oluşmaktadır. Bu bölümde küreselleşme ve bölgeselleşme süreci ve ona ilişkin kavramlar ile ekonomik entegrasyon teorisi ve gelişimi açıklanarak, bu süreçlerin birbirleriyle ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
REKREASYONA GİRİŞ
Poleolitik zamanlarda boş vakitlerin değerlendirilmesi üzere, mağara duvarlarına çizilen resimler ve tapınmak üzere yapılan küçük biblolardan, modern zamanların resim-heykel müze ve galerilerine evrilen boş zaman faaliyetleri, 21.  yüzyıl dünyasında geniş bir skala takip ederek büyümüş ve yokluğunda bireylere fiziki ve mental acı veren bir olgu halini alarak rekreasyon disiplinin ortaya çıkmasına kaynak oluşturmuştur. Ancak tarihin her döneminde kralların, imparatorların ve her türlü otoritenin karşı çıkmasına rağmen, ilahi metinlerde dahi yer alan; bir iş ve eylem sonrası dinlenme ve boş zamana sahip olma, olgusu zaman zaman ihmal edilen bir olgu olmuştur. Yaşanan işçi hareketleri neticesinde, ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE TRENDLER [Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikayeleri]
İnsanoğlunun dünyaya gelmesine neden olan yeme - içme olgusu ve süregelen yaşamsal önemi tarih boyunca bir çok kitaba, bir çok filme ve bir çok hikayeye konu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Yiyecek içeceğin takas sisteminden bugün çok daha karmaşık ve özellikli bir endüstriyel hal almasının nedeni ise, insanoğlu için yaşamsal gerekliliğinin yanında damak tadıdır. Damak tadı, yiyecek ve içeceklere verdiğimiz önemi artırırken, farklı denemelerle farklı tadlara ulaşmak insanoğlu için bir amaç olmuş ve tarihten günümüze farklılaşarak bazen de değişmeden birçok tadın tarifinin yazılı ya da nesilden nesile öğretilerek geçmesini sağlamıştır. Özellikle bazı uluslar yiyecek içecek kültürünü ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MENÜ MÜHENDİSLİĞİ
Menü mühendisliği kitabı, toplam dört bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde; genel olarak yiyecek-içecek endüstrisi ve yiyecek-içecek endüstrisindeki işletmelerin yönetsel fonksiyonlarının analizi gerçekleştirilmiştir. İkinci bölümde; yiyecek-içecek işletmelerinde sistem yaklaşımı dâhilinde üretim fonksiyonu ve menü ilişkisi incelenerek, yiyecek-içecek işletmelerinde üretim sistemlerinin uygulanmasına ve moleküler mutfak ve füzyon mutfak uygulamalarının menü ile ilişkisine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; menü kavramı, tarihsel gelişimi, çeşitleri, dizaynı, fiyatlandırma şekilleri, işlevleri ve hijyen uygulamaları açıklanmıştır. Son bölüm olan dördüncü ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi

DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Sepetim
 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır