Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
Ayşe Hanımın ve Ali Beyin Öyküleri: DEPRESYONU YENEBİLİRSİNİZ
Depresyon bireyi hem bedensel, hem de zihinsel yönden çok olumsuz etkiler, işlevselliğini bozar. Öte yandan tedavi edilebilir bir bozukluk olması olumlu, yineleme olasılığının yüksek olması olumsuz bir özelliğidir. Depresyon her yaşta, her cinsiyette, her sosyoekonomik düzeyde, her eğitim düzeyinde, kısaca herkeste görülebilir. Kısaca belirtilen bu özellikleri bile, depresyonla mücadelenin önemini gösterir. Bunun için depresyonu önce doğru ve yeterli düzeyde tanımak; sonra uygun mücadele yöntemlerini öğrenerek uygulamak gerekir. Bu kitabın temel amacı, bilimsel olarak herkese depresyonu tanıtmak, depresyon hastalarının ve yakınlarının bunu nasıl yenebileceklerini göstermeye çalışmaktır. ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ YOLUNDA KIBRIS SORUNSALI “Kıbrıs Kimin İçin Sorun?”
Bu kitapta, cevabı aranan en önemli sorulardan biri “Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Kıbrıs’ın Kimin İçin Sorun Olduğudur?” Türkiye açısından bakıldığında 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs sorunu çözülmüş olup, bugün itibariyle Türkiye’nin Kıbrıs sorunu adında bir meselesi yoktur. O vakit, Kıbrıs Kimin İçin Sorundur? 193 üyesi olduğu halde 5 “daimi üye”nin elinde oyuncak olan BM için mi; SSCB’nin dağılması ve soğuk savaş sürecinin son bulmasıyla kimlik bunalımı yaşayan ve varlık nedeni olarak kendisine yeni bir düşman arayışında olan NATO için mi; ekonomik dev, siyasi cüce olarak tanımlanan ve Kıbrıs’ı yalnızca Rum Kesimi’nden ibaret kabul ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Örgütlerde Kanser Yapıcı İki Başat Faktör: MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SİNİZM (Teori - Süreç ve Örgütlere Yansımaları)
Faaliyette bulunduğu sektör türü ne olursa olsun, tüm örgütler açısından oldukça olumsuz sonuçları içerisinde barındıran mobbing eylemleri ve çalışanların örgütlerine yönelik geliştirdikleri/geliştirebilecekleri sinik tutumlar (örgütsel sinizm), esasında özellikle bilinçli bir yönetim politikası uygulanmayan örgütleri, içten içe kemiren bir hastalık haline dönüşerek, örgütte oldukça olumsuz etkiler yaratabilecektir.  Kitaba da adını veren örgütsel sinizm ve mobbing için kullanılan "kanser" metaforu; esasında söz konusu bu olguların örgütte meydana getirdiği/getirebileceği olumsuz etkilerin, kanserin vücutta bıraktığı olumsuz etkilerden pek de aşağı kalmayacak kadar önemli olduğu ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARI EGZERSİZ KİTABI
Bu kitap konuşma sesleriyle ilgili bozukluk yaşamakta olan çocuklara yönelik hazırlanmıştır. Problem olan ses veya seslerin üretimi bir dil ve konuşma terapisti tarafından çocuğa öğretildikten sonra resimler terapist, ebeveyn veya öğretmenler tarafından pratik yapılması için kullanılabilir.Kitap Türkçe alfabede yer alan tüm harflerden oluşmakta ve içeriğinde hedef sesin kelime başında, ortasında ve sonunda bulunduğu resimler yer almaktadır. Kelimeler seçilirken seslerin birbiri ile etkileşimi göz önüne alınmıştır. Bu nedenle birbirinin yerine kullanılan seslerin bir arada olduğu kelimelere yer verilmemiştir.

40.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
İSA PEYGAMBER VE ANADOLU İKONOGRAFİSİ
Bu çalışmanın asıl konusu; Anadolu Hıristiyan İkonografisini okuyucunun hizmetine sunmaktır. İkonalarda işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, ilk bölümlerde klasik anlayışa pekte uymayan bir şekilde Hıristiyanlık dini, kamuoyunca fazlaca bilinmeyen yönleri ile ezoterik anlayışa da yer verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda Hıristiyan dünyasında fırtınalar koparan ve Vatikan’ın ısrarla karşı çıktığı İsa peygamberin bilinmeyen yönleri, eserin kolay anlaşılması ve okuyucuya net bir fikir vermesi amacıyla ele alınma gereği duyulmuş, yorumu ise okuyucuya bırakılmıştır. Diğer bölümlerde, Bizans Ortodoks inancında İkonaların yeri ve önemi incelenmiştir. ...

65.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MANDALA (Boyama Kitabı)
Mandala, psikolojik bütünlüğü sembolize eden dairesel şekillere verilen isimdir. İnsanlar tarih boyunca dairesel figürlerin rahatlatıcı etkisini hissetmişler ve mağara duvarlarından modern alışveriş merkezlerinin yer süslemelerine kadar bunları kullanmışlardır. Basit figürlerden oluşsa dahi mandala çizmek ve boyamak insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilere sahiptir ve psikiyatrik hastalıkların psikoterapilerinde etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.Birbirinden özgün 30 mandala içeren bu boyama kitabı, çocuklarımızın karar verme ve planlama, özgüven, girişkenlik, sebatkârlık, odaklanma gibi beyin işlevlerine olumlu katkıda bulunma amacı ile psikiyatrist ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMİ TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARIN ANALİZİ
“Türkiye’nin Avrupa Birliği Girişimi, Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Anlaşmazlıkların Analizi” çalışmasının amaçları Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yer alan başlıca aktörleri saptamak ve her aktörün Türkiye’nin üyeliğine karşı tutumunu ve bu tutumların katılım sürecine etkilerini anlamak, Avrupa Birliği liderlerinin basında ve Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile ilgili oturumlarında yaptıkları açıklamaları analiz ederek fikirlerini incelemek, Türk kimliğine göre Avrupa kimliğinin oluşmasını araştırmak ve Osmanlı Türkleri ve çağdaş Türkiye’nin tarihsel ilişkilerinin kavranmasını sağlamak, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında çatışması olası ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ATATÜRK’ÜN ÖZLEDİĞİ BİLGİN KÂZIM MİRŞAN’I OKURKEN (Erken-Türklerin İnsan, Doğa, Evren ve Uygarlık Anlayışları)
Atatürk'ün hemen ardından, halkımızı "Batı uygarlığı"na (!) teslim ederek, varlık temelimizi, yani en değerli şeyimiz olan tarihimizi, araştırma ve öğrenme imkanını da tümüyle yitirdik.Atatürk 1932'de Türk Tarih Kurumu'nun yanısıra, Türk Dil Kurumu'nu da kurmuştur. Türk Dil Kurumu'nun IIIç Kurultayında (1937) Genel Sekreter İbrahim Necmi Dilmen 1934-1936 çalışma raporunu sunarken şöyle diyor:Avrupa'nın bugünkü yüksek kültür dillerinin, Fransızcanın, İngilizcenin, Almancanın, bunlara bir bakımdan kaynaklık etmiş denilen Grekçe ve Latincenin kelime etimolojilerini anlatırken adeta aciz ve kifayetsizlik göstermesi, etimoloji lugatlarının bir çok kelimelerin yanına "etimolojsi karanlık, kaynağı ...

35.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çoklu karşılaştırma yöntemleri hakkında genel bilgilerden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, Varyans Analizi’nden sonra kullanılan ve literatürde yaygın olarak bilinen yöntemlere yer verilmiştir. Bu bölümde bahsedilen yöntemler parametrik çoklu karşılaştırma yöntemleri olarak isimlendirilmiş ve gruplardaki gözlem sayılarının eşit olup olmamalarına göre iki alt grupta anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, Kruskal-Wallis testi ya da Friedman testi gibi parametrik olmayan testlerden sonra kullanılan ve literatürde yaygın olarak bilinen yöntemlerden bahsedilmiştir. Bu bölümde bahsedilen yöntemler de ikinci bölümde olduğu gibi gruplardaki gözlem ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MESLEK ETİĞİ
Ülkemizde 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur. Daha sonra “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (İlgili kanun içeriğine kitabın sonunda ekler bölümünde yer verilmiştir).İş ahlâkına sahip olmayan girişimciler, özel sektör-kamu yöneticileri ve işgörenler topluma yarardan çok zarar vereceklerdir. Toplumdaki beşeri sermayenin sadece teknik açıdan değil etik açıdan da kaliteli hale getirilmesi önemlidir. Bu nedenlerle, ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi

DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Sepetim
 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır