Sepetim (0)
Kitaba Göre
Yazara Göre


Yeni Çıkan Kitaplar
SPSS UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Bilimsel araştırma yöntemleri dersi ve tez çalışmalarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, araştırmanın planlanmasından, raporun yazımına kadar olan süreçte birçok güçlükle karşılaştıkları gözlenmiştir.Bu kitap söz konusu bu güçlükleri en alt düzeye indirebilmek amacı ile hazırlanmıştır.Kitap öğrencilerin değişik alanlarda araştırma planlamalarını, veri toplamalarını, örneklem belirlemelerini, elde ettikleri verileri, veri işleme araçları ile değerlendirmelerini ve nihayet araştırma raporlarını yazabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.Kitap yalın bir dilde, basit kolay anlaşılır şekilde hazırlanmıştır. Yapılacak işlemler örneklerle adım adım görsel ...

18.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRK İSTİHBARAT SİSTEMİNİN SORUNSALLARI
İstihbarat, ülkemizde akademik olarak çalışılması zor ve bir o kadar da uzak durulan bir alandır. Bununla birlikte, istihbaratın ülkemizde bilimsel olarak ele alınması; Devlet Aklı’na katkı ve çağdaşlaşma adına önemli bir adımdır.Bu çalışma ile; Türkiye’deki istihbarat sistemi analiz edilerek algısal gizem aydınlatılmak, istihbaratın akademik olarak çalışılmasına katkı sağlamak, bilimsel etik kurallar çerçevesinde: Olayları eleştiren değil; sistemi irdeleyen, yıkıcı değil; yapıcı,  sorun yaratan değil; çözüm üreten ve sonuç odaklı çalışmalara istihbarat dünyasında ihtiyaç duyulduğu varsayılarak, Türk İstihbarat Sisteminin Sorunsalları konusunda çözüm üretme adına ...

18.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MARKADA TAZMİNAT VE MUHASEBE
Bu kitabın amacı; her geçen gün dünyada ve ülkemizdeki işletmeler açısından önemli seviyelere gelen marka hakkı ile ilgili marka hakkına sahip işletmelere, muhasebe meslek mensuplarına, konuyla ilgili hukukçulara, araştırmacılara ve uygulamacılara marka hakkının ne olduğu, nasıl kazanıldığı, haksız kullanımının söz konusu olması halinde tarafların ne gibi yaptırımlar ve haklar ile karşılaşacaklarını görebilmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra tüm bu işlemlerin muhasebe ve finansal raporlarda nasıl görüneceği de detaylı olarak incelenmiştir.Marka hakkının hangi yolla edinilirse edinilsin muhasebe işlemleri ve dönem sonlarındaki değerleme konularına açıklık getirilmiştir.Kitap içerisinde ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle UYGULAMALI İSTATİSTİK ve GEÇERLİK-GÜVENİRLİK
Bu kitap, bir temel istatistik kitabı olma özelliğine sahip olmanın yanı sıra, içerdiği bazı konular (çok etkenli denemeler, çoklu doğrusal regresyon, geçerlik ve güvenirlik, faktör analizi) nedeniyle temel istatistik kitabı olmanın ötesinde bir özelliğe de sahiptir.Kitapta, temel konuların kavramsal boyutta öğretilmesine çalışmak gibi bir amaç hedeflenmiştir.Bu nedenle de sözel yorumlara oldukça fazla yer verilmiştir.  Kitapta, ilgili örneklerin istatistiksel yazılımlarla çözümüne ilişkin çok az bilgi vardır. Kitapta, ham veriye dayanan birçok örnek olduğu için bilgisayar okur-yazarlığı olan bir okuyucu, kitaptaki örnekleri istatistiksel yazılımlara aktararak ilgili çözümlemeleri kolayca ...

25.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ
Uluslararası portföy yönetimine ilişkin temel bilgilerin verilmesi amacıyla yazılmış olan bu kitapta, uluslararası portföy kavramı, uluslararası portföy yönetimi ile uluslararası portföy çeşitlendirmesini etkileyen faktörler, uluslararası çeşitlendirmenin avantaj ve kısıtları, temel uluslararası yatırım araçları,  uluslararası portföyler açısından temel portföy teorileri, uluslararası portföy risk-getiri hesaplamaları, uluslararası yatırım araçlarının değerlendirilmesi ve son olarak portföy stratejileri ile portföy performansını ortaya koymaya yönelik çeşitli ölçüler incelenmiştir.

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
MÜŞTERİ KARLILIK ANALİZİ
Günümüz işletmeleri, hem yerel rakipleriyle hem de uluslararası rakipleriyle yarışmak zorundadırlar. İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için düşük maliyetli, yüksek kaliteli ürünler üretmenin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimine önem vermeleri gerektiğinin farkına varmışlardır. Geçmiş dönemlere rağmen müşteri kazanma ve mevcut müşterilerini koruma için daha fazla yatırım yapmaktadırlar. Mevcut ve potansiyel müşterileri her yönüyle tanımak ve portföyündeki müşterilerini belirli ölçütlere göre gruplandırmaya başlamışlardır. Müşterilerin işletmeye sağladıkları kazançlarla birlikte katlanılan maliyet ve riskleri de analiz etmek istemektedirler. İşletmeler, geleneksel ...

25.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
İNŞAAT MUHASEBESİ
Genel olarak ifade edilecek olursa, inşaat muhasebesi; Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve vergi muhasebesi gibi konulardan yoğun şekilde yararlanmaktadır. Gerek yaptıkları işin niteliği, gerekse tabii oldukları yasal düzenlemeler, inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamalarında önemli bazı farklılıklar yaratmaktadır. Bu farklılıklardan dolayı inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamaları “inşaat muhasebesi” adı altında literatürde yerini almıştır.İnşaat işletmeleri kendi nam ve hesaplarına inşaat işi yapabilecekleri gibi bir başkası adına taahhüt şeklinde de inşaat işi yapabilirler. İnşaat işletmeleri kendi nam ve hesapları için ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Barış Beyin Öyküsü PANİK BOZUKLUĞU
Panik bozukluğunun yaşam boyu görülme sayısı, toplumumuzda bir-iki buçuk milyon arasındadır. Bu yönüyle önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülebilir. Hastaların ve yakınlarının panik bozukluğu nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar, iş gücü kaybı düşünülüp bunlara hastaların doğru ve yeterli tedavi olanaklarından yararlanma olasılıkları da eklendiğinde, sorunun önemi daha iyi anlaşılır.Bu kitap salt kuramsal ve teknik bilgilerin toplandığı bir kitap değildir. Temel olarak bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının yol göstericiliği ve denetiminde panik bozukluğu olanların ve yakınlarının kendi kendilerine yardım etmelerine yöneliktir. Ülkemizde bu tür kendine yardım kitaplarının ...

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ERTELENMİŞ VERGİLERİN İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
İşletmeler bir hesap dönemi boyunca elde ettikleri vergi matrahı üzerinden vergi otoriteleri tarafından belirlenen oranlarda vergi ödemek zorundadırlar. İşletmeler tarafından ödenmesi gereken bu vergiler ülkede geçerli olan vergi kanunlarındaki ilke ve esaslara göre belirlenen kâr üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak, işletmeler kayıtlarını muhasebe usul ve esaslarına göre tutmaktadırlar. Muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenen finansal tablolarda yer alan dönem kârı ile vergi kanunlarındaki ilke ve esaslara göre belirlenen dönem kârı genellikle aynı olmamaktadır. Bu iki kâr rakamı arasındaki farklılıklar eğer sonraki dönemlerde kendiliğinden ortadan kalkacak nitelik taşıyorsa bu durumda ...

11.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
FİNANSAL YÖNETİM
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler kitabın bazı bölümlerinde güncellemelerin yapılmasını zorunlu kıldı. Bu baskıda Kanunlarda yapılan değişikliklere göre düzenlemeler yapıldı. Ayrıca ilk baskıda on üç olan ünite sayısı on beşe çıkarıldı. Böylece hem yüksekokullardaki ders içeriklerine hem de fakültelerdeki özellikle tek dönemlik Finansal Yönetim derslerinin içeriklerine uygun hale getirildi.Ünitelerin daha iyi anlaşılması için çok sayıda örneklerle desteklenerek, konuların anlaşılması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi

DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Sepetim
 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi
     

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır