Sepetim (0)Kitaba Göre
Yazara Göre


YÖNETİM
1   2   3   4   5   6   7   8   9   
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ve İŞLETMECİLİĞİ
Kitabın ilk üç bölümünde ağırlama endüstrisi, yiyecek-içecek endüstrisi, yiyecek-içecek hizmetleri yönetimi, yiyecek ve içecek işletmelerinin kuruluşu ile yiyecek içecek işletmelerinin organizasyon yapısı, iş tanımları ve iş gerekleri üzerinde durulacaktır. Dördüncü bölümde hijyen, sanitasyon ve güvenlik, beşinci bölümde ise beslenme hakkında gereken açıklamalar yapılacaktır. Altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölümler, sırasıyla; mönü, servis, üretim ve bar-içki bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Onuncu bölümde, yiyecek ve içecek yönetimi kapsamında maliyet döngüsü, maliyet çalışmaları ve fiyatlandırma üzerinde durulmuştur. Kitabın onbirinci bölümü, konuklarla ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
İşletmeler müşterileri ile olan ilişkileri yönetirken, bir yandan da müşteri ilişkilerine doğrudan yansıyan ve işletme başarısını etkileyen örgüt üyelerinin davranışlarını da anlamaya çalışmaktadır. Literatürde sıklıkla müşteri ilişkileri yönetimi şekliyle yerleşen kavramsal anlayışın, farklı bir bakış açısı ile iç müşteriler olan çalışanlarla da ilişkilerin yönetilmesi gerekliliği düşüncesi ile bu kitabın ana temasını ve başlığını oluşturmaktadır. Nitekim “Çalışan İlişkileri Yönetimi” başlıklı bu kitap, yazarların şimdiye kadarki öğrenimleri boyunca elde ettikleri birikimlerin bir sonucu olarak düşünülmelidir. Ancak kavramların zaman içerisinde genişlemesi, ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DESTİNASYON YÖNETİMİ: Yönetimbilim Bakış Açısıyla İşlevler, Yaklaşımlar ve Araçlar
Yönetimin işlevleri olarak öne çıkan beş alan kitabın ana içeriğini oluşturmaktadır. Bunlar ilk iki bölümden sonra gelen beş bölümü oluşturan planlama, örgütleme, koordine etme, yürütme ve kontrol işlevleridir. İlgili bölümler de destinasyon bazında yönetimin bu işlevlerini incelemektedir. Destinasyon yönetimini sadece yönetimin işlevleri bakış açısıyla incelemek elbette ki yeterli olmayacaktır. Yönetsel alana yardımcı olacağı düşünülen değişik teorik kapsamlar vardır ki bunlar destinasyon ölçeğinde yönetim geliştirme için de temel bilgi ve uygulamaların tanıtımına olanak sağlayacak konulardır.

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
SATIŞ YÖNETİMİ
Tüketiciler de satın alma kararı verirken daha yüksek bilgi düzeyi ile satış elemanlarının karşısına çıkmaktadırlar. İnternet, bu alanda tüketicileri daha bilinçli ve bilgili kılarken, satış elemanlarını da daha güçlü bilgi ve ikna becerileri ile donanmış olmaya zorlamakta; satış yöneticilerini de bu alanda daha güçlü satışgücü takımları kurmaya yöneltmektedir.Satış işleminin artık sadece müşteriye “mal satmak” ile sınırlı olmadığının anlaşılması ile bu alanda daha iyi yetişmiş insangücünün iş dünyasına kazandırılması da önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kitap, böyle bir gereksinimi karşılamaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.Kitap, hem yükseköğretim ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ
Uluslararası portföy yönetimine ilişkin temel bilgilerin verilmesi amacıyla yazılmış olan bu kitapta, uluslararası portföy kavramı, uluslararası portföy yönetimi ile uluslararası portföy çeşitlendirmesini etkileyen faktörler, uluslararası çeşitlendirmenin avantaj ve kısıtları, temel uluslararası yatırım araçları,  uluslararası portföyler açısından temel portföy teorileri, uluslararası portföy risk-getiri hesaplamaları, uluslararası yatırım araçlarının değerlendirilmesi ve son olarak portföy stratejileri ile portföy performansını ortaya koymaya yönelik çeşitli ölçüler incelenmiştir.

12.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
FİNANSAL YÖNETİM
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler kitabın bazı bölümlerinde güncellemelerin yapılmasını zorunlu kıldı. Bu baskıda Kanunlarda yapılan değişikliklere göre düzenlemeler yapıldı. Ayrıca ilk baskıda on üç olan ünite sayısı on beşe çıkarıldı. Böylece hem yüksekokullardaki ders içeriklerine hem de fakültelerdeki özellikle tek dönemlik Finansal Yönetim derslerinin içeriklerine uygun hale getirildi.Ünitelerin daha iyi anlaşılması için çok sayıda örneklerle desteklenerek, konuların anlaşılması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
İşletmelerde YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Kitabın gerek temel yönetim ve organizasyon konularını, gerekse de güncel yaklaşım ve uygulamaları içermesine özen gösterilmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda akademik çevrelere olduğu kadar, sektöre de yardımcı olabilecek bir eser ortaya konulması temel amaç olmuştur.İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon kitabı, toplam on yedi bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk iki bölümünde, yönetim kavramı ve süreci ile yönetim düşüncesinin gelişimi anlatılmakta ve bir anlamda da, yönetim ve organizasyon disiplininin temellerine yer verilmektedir. Daha sonraki beş bölüm; önderlik, motivasyon, iletişim, stres ve çatışma konularına ayrılmıştır. Bu konuların gerek örgütsel, gerekse de yönetsel etkinlik ...

17.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ (İlkeler ve Yönetim)
Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, farklı anlam ve işlevselliğe sahip iki ayrı kavram olmasına karşın bazı durumlarda birbirinin yerine kullanılarak bir çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır; seyahat acentacılığı-tur operatörlüğü faaliyetleri yasal boyutta birbiriyle çatışmakta mıdır? Yoksa konunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak çözüm üretmede olduğu gibi, seyahat acentacılığı-tur operatörlüğü faaliyetlerinin birbirini tamamlayıcı mıdır? Bu tartışmalar devam ederken, sektördeki kavramların kullanımı da birtakım ilginç durumlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Yasal altyapısı henüz tamamlanmamış olmasına rağmen birçok seyahat acentasının, hatta sahibi ve ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Günümüzde örgütler ekonomik, sosyo-kültürel ve toplumsal yaşamın en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Bunun temel nedeni örgütlerin, toplumun sahip olduğu maddi ve manevi varlıkların ve değerlerin önemli bir kısmını yönetmeleri veya denetlemeleridir. Dolayısıyla örgütlerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi, toplumların refahı açısından yaşamsal bir öneme sahiptir.Temel işletmecilik işlevlerinden biri olan yönetim, bu alanda bilimsel düşüncenin ortaya çıkışından günümüze büyük bir gelişim göstermiştir. Bu alandaki kuramsal ve görgül araştırmalar ve iş yaşamındaki yenilikçi uygulamalar artan bir hızla sürdürülmektedir. Bu nedenle, gerek yönetim ve örgüt araştırmacıları ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI
Günümüzde, destinasyon yönetimi ve pazarlaması turizm pazarlamacıları tarafından ciddiyetle ele alınan ve yatırım yapılan önemli bir konu olarak dikkatleri çekmektedir. Destinasyonların destinasyon yönetim örgütleri aracılığı ile yönetilmesi ve pazarlanması o destinasyonu başarıya götüren önemli bir faktördür. Bu çalışma bugüne kadar yaptığım araştırmaların derlenmesi ile zenginleştirilmiştir. Turizm İşletmeciliği bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitimi alan öğrencilere ve ayrıca destinasyonların pazarlanması ile ilgilenen kişi, özel kuruluş veya kamu kurumlarına rehberlik edecek temel kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   
DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 
Sepetim
 

 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası  
     
 

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır