Sepetim (0)Kitaba Göre
Yazara Göre


YÖNETİM
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
YİYECEK - İÇECEK YÖNETİMİNDE PERFORMANS ANALİZİ / SAYISAL VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
Elinizdeki çalışmada tüm bu analiz ve çözümlemelerin bir kısmına hizmet eden istatistiksel ve sayısal yöntemlerin kullanılması üzerine yoğunlaşacağız. Elbette yönetim süreçlerinin analizi için sayısal ve istatistiksel olmayan başka araçlar da mevcuttur. Ancak bunlar konunun uzmanı başka araştırmacıların sahasına girmektedir. Biz bu çalışmada daha çok operasyonel süreçlerin etkin ve verimli yönetimi için kullanılan bazı istatistiksel yöntemler üzerinde duracağız. Bunu yaparken yiyecek-içecek işletmelerinin bugün itibariyle kullandığı teknikleri aktarmaya çalışacağız. Teorik bilginin uygulamada nasıl kullanıldığı konusunda, siz değerli okuyuculara mümkün olduğunca yalın ve anlaşılır ...

55.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ, İlkeler ve Örnekler
Yenilik bir kısır döngü ya da heves olarak görülmemeli. Özellikle sürekli bir değişimin yaşandığı, tüketici beklenti ve isteklerinin farklılaştığı, insan kaynaklarının daha önemli hale geldiği otel işletmelerinde yenilik uygulamaları çıkılacak yolda son durak değil, yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir.Turizmde yenilikçiliğin her zaman öncüsü olan otel işletmeleri, bazı zorluklarla karşılaşsa da sektöre önemli bir rol model konumundadır. Bu kitap, turizm sektöründe yenilik yönetimi konusunun otel işletmeciliği kapsamında incelenmesiyle öne sürülen savı desteklemektedir. Ancak, bu durum turizm sektörünün diğer unsurlarını göz ardı edemez. Bu nedenle yenilik yönetimi konusunu ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
BOŞ ZAMAN-REKREASYON YÖNETİMİ VE ÖRNEK ANİMASYON UYGULAMALARI
Bu çalışmanın asıl amacı, rekreasyon ve animasyon hizmetleriyle ilgileneceklere rehberlik edecek temel bilgileri vermektir. Bu çalışmada işletme disiplini içerisinde kalarak, değişik bir formatla Türk turizminde yeterince işlenmemiş bir konu detaylı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Kitap, öncelikle turizm ve spor animasyonu öğrencilerine, sektöre, animatörlere, turistik işletme ve yöneticilerine faydalı olacağı inancındayız.

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
Bu kitap, turizm işletmeleri yöneticileri ve öğrencilerine işletmecilik faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde iki temel fayda sağlayabilecektir. Bunlardan birincisi, turizm işletmeleri için belirsizlik ve karmaşaya neden olan dinamik koşulların neler olduğunu, bu koşullarla baş etmek için geliştirmek durumunda oldukları sistemin nasıl kurulacağını ve sistemin nasıl işletilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İkincisi ise rekabetçi stratejilerin neler olduğu ve geliştirilecek stratejilerin rekabet gücünün artırılmasıyla olan ilişkileri, uygulama modelleri, teknikleri ve araçlarının turizm açısından değerlendirmesini kapsamaktadır. Böylece yönetici ve öğrenciler, ...

19.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER VE YEREL SİYASET
Tarihsel süreçte güçlü bir merkeziyetçi geleneğe ve atanmış elitlerin egemenliğine sahne olan Türkiye’de, küreselleşmenin oluşturduğu dalgalar ve etkiler oldukça açık biçimde gözlenmekte ve hissedilmektedir. 1980 sonrasında ve özellikle de 2000’li yıllarda yapılan pek çok reform bu dalgaları ve etkileri karşılama çabası olarak anlaşılabilir. Yine Türkiye’de yerel yönetimler, son yıllarda köklü bir reforma sahne olan, çokça tartışılan ve öne çıkan bir konu başlığı haline gelmiştir. Bu bakımdan bu eser, bir yandan yerel yönetimler kitaplarının bilindik içeriğini yeni bir bakış açısı ve güncel eğilimler çerçevesinde ele alırken, diğer yandan da değerlendirmelerine yerel siyasete ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİ (İlkeler, Kavramlar, Uluslararası Kaide ve Kurallar)
Sektörün iş gücü ihtiyacının ve müşteri profilinin demografik yapıdaki değişimlere paralel olarak şekil alması, bu konunun otel ve restoran bağlamında incelenmesi ve ilerdeki ihtiyaçları karşılayacak tedbirlerin bugünden alınmasını gerektirmektedir. Ayrıca turizmin özel bir hizmet şekli olduğu gerçeğinden hareketle psikolojinin her esasta ve detayda ustaca ve gerektiği ölçüde kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Genel olarak fiziksel mekânların boyutlandırılması ve temel ihtiyaçların karşılanmasıyla misafirlerin mutlu olmasını bekleyenlerin psikolojiyi göz ardı ederek hizmet kalitesinin önemli bir unsurunu da hesaba katmadığı bilinmektedir. Bütün bunların yanı sıra kurulmuş ...

25.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
PAZARLAMA [İLKELER YÖNETİM ÖRNEK OLAYLAR]
Yirmi birinci yüzyılın geride bıraktığımız yıllarında iş yapma biçimlerinde, makro çevre faktörlerinde önemli değişiklikler ve çok hızlı gelişmeler yaşanırken bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bu değişim ve gelişimi hızlandırdığına tanık olduk. İş dünyasında küresel rekabetin yanı sıra, bu teknolojileri hayata geçirme ve böylece üstünlük sağlama rekabeti de eklendi.  Bu gelişmeler kimi işletmelere fırsatlar yaratırken, kimi işletmeler için de tehdit oldu. Yaşanan 2008 krizinin süren etkisi ise reel pazarlarda pazarlama faaliyetlerinde, alıcı tarafında da satın alma karar sürecinde yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden oldu. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere ...

22.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
Konaklama İşletmeleri İçin Micros-Fidelio OPERA ÖN BÜRO YÖNETİMİ
Opera, Türkiye konaklama sektöründe yaygın olarak kullanılan ve turizm, otelcilik ve seyahat alanlarında ön lisans ve lisans eğitimi veren okulların otomasyon derslerinde özellikle tercih edilen bir programdır. Bu kitapta, Opera Otel Yönetimi Sistemi – Opera Property Management System (PMS) ele alınmaktadır. Kitap, bu alanda eğitim alan ön lisans ve lisans öğrencilerinin Opera programına yönelik kaynak kitap ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta kullanılan bazı terimler otelcilik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bu terimlere hâkim olması beklenmektedir. İlgili program (Opera) İngilizce tabanlı bir program olduğundan, kitap içindeki konu ...

16.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KAT HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ
Kat hizmetleri departmanında görev alacak personel, yeterli bilgi ve beceri ile donatılmamışsa, olay içerisinde işlevini bilmiyorsa, o ortamda istenilen düzey ve verimlilikte hizmetin gerçekleştirilmesi düşünülemez. Yüksekokul düzeyinde eğitim veren kurumlarımız turizm sektöründe değişen ve gelişen koşullara uygun kalifiye işgücünü yetiştirmeye yönelik eğitimlerini sürdürmektedirler. Bu kapsamda yüksekokullarımızda okutulan Kat Hizmetleri Yönetimi dersine kaynak olacağı düşüncesi ile bu kitabı kaleme aldık. Kitapta, kat hizmetleri departmanındaki yönetsel konular ile birlikte teknik bilgilere de yer verilmiştir. Diğer yandan, bu kitaptan yararlanacak öğrencilere kaynak olacağı düşüncesi ...

13.50 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ve İŞLETMECİLİĞİ
Kitabın ilk üç bölümünde ağırlama endüstrisi, yiyecek-içecek endüstrisi, yiyecek-içecek hizmetleri yönetimi, yiyecek ve içecek işletmelerinin kuruluşu ile yiyecek içecek işletmelerinin organizasyon yapısı, iş tanımları ve iş gerekleri üzerinde durulacaktır. Dördüncü bölümde hijyen, sanitasyon ve güvenlik, beşinci bölümde ise beslenme hakkında gereken açıklamalar yapılacaktır. Altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu bölümler, sırasıyla; mönü, servis, üretim ve bar-içki bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Onuncu bölümde, yiyecek ve içecek yönetimi kapsamında maliyet döngüsü, maliyet çalışmaları ve fiyatlandırma üzerinde durulmuştur. Kitabın onbirinci bölümü, konuklarla ...

15.00 TL

Sepetime Ekle         Hemen Al
Detaylı Bilgi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
DUYURULAR

Online Satışlarımız Başlamıştır
Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 
Sepetim
 

 
Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Danışmanlık Org. Turz. Ltd. Şti.
Adakale Sokak No:14/1 Kızılay / Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 434 09 49     Faks: +90 312 434 31 42   
©2013 Detay Yayıncılığın ürettiği içerik, yazılı izin alınmadan kullanılamaz.
Ürün teslim politikası Gizlilik Taahhüdü & Güvenlik Politikası Sipariş İptali Prosedürü Ürün iade politikası  
     
 

Bu site, WM E-ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır